Laboratorní protokoly pro předmět MZS

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Laboratorní protokoly pro předmět MZS

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ivanka, Ján cs
dc.contributor.author Gajdušková, Marcela cs
dc.date.accessioned 2010-07-18T01:35:41Z
dc.date.available 2010-07-18T01:35:41Z
dc.date.issued 2009-05-22 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/10009
dc.description.abstract Předložená diplomová práce v literární rešerši prezentuje problematiku a zároveň seznamuje s vyučovacím materiálem pro předmět Mechanické zábranné systémy. V teoretické části práce přehlednou formou uvádí problematiku cylindrických vložek, zámkových systémů, vliv mechaniky a motoriky lidských činitelů na otevírání uzamykacích systémů nedestruktivní metodou. Praktická část je tvořena zadáním a vzorovým vypracováním laboratorních protokolů pro cvičné zámky, držení nářadí, počítání stavítek, napínací sílu, techniky picking a raking, vazební efekt, diskové zarážky, pasti a využití nářadí typu flipper a extraktor. Uvádí nové trendy v dané oblasti. cs
dc.format 89 s cs
dc.format.extent 7456717 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject mechanical barrier systems en
dc.subject cylindrical cartridges en
dc.subject shutting systems en
dc.subject non-destructive method en
dc.subject laboratory protocols en
dc.subject mechanické zábranné systémy cs
dc.subject cylindrické vložky cs
dc.subject zámkové systémy cs
dc.subject nedestruktivní metoda cs
dc.subject laboratorní protokoly cs
dc.title Laboratorní protokoly pro předmět MZS cs
dc.title.alternative Laboratory protocols for subject Mechanical barrier systems. en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Čandík, Marek cs
dc.date.accepted 2009-06-11 cs
dc.description.abstract-translated The present master thesis in literature research presents problems as well acquainted with the teaching material for the subject mechanical barrier systems. In the theoretical part of the work states arranged through the issue of cylindrical shells and lock systems, impact mechanics and motor human factors on the opening of the lockable non-destructive method. The practical part consists of entering a model for developing laboratory protocols training locks, holding tools, counting catcher, traction power, raking and picking techniques, coupling effect, the disk stops, traps and the use of tools and flipper-type extraktor. Presents new trends in the field. en
dc.description.department Ústav elektrotechniky a měření cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/153 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Bezpečnostní technologie, systémy a management cs
dc.thesis.degree-discipline Security Technologies, Systems and Management en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 11564
dc.date.assigned 2009-02-20 cs
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
gajdušková_2009_dp.pdf 7.111Mb PDF View/Open
gajdušková_2009_vp.doc 300.5Kb Microsoft Word View/Open
gajdušková_2009_op.doc 258.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account