Zkoumání změn kvalitativních parametrů v závislosti na počasí (srážek a teplot) u potravinářské pšenice.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Zkoumání změn kvalitativních parametrů v závislosti na počasí (srážek a teplot) u potravinářské pšenice.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pečivová, Pavlína cs
dc.contributor.author Vaclová, Hana cs
dc.date.accessioned 2010-07-18T02:05:07Z
dc.date.available 2010-07-18T02:05:07Z
dc.date.issued 2009-05-18 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/10075
dc.description.abstract Tato práce se zabývá zkoumáním vlivu počasí (teploty a srážek) na jakost potravinářské pšenice během celého vegetačního období. Průběh počasí má největší vliv na objemovou hmotnost, dusíkaté látky a lepek. Pro dosažení nejlepší kvality zrna potravinářské pšenice je vhodné teplé počasí s dostatkem srážek zejména na závěr vegetačního období. V teoretické části této práce je popsána botanická charakteristika pšenice, fáze jejího růstu a nároky na výživu. Dále je v této části popsáno chemické složení pšeničného zrna a jakostní ukazatele potravinářské pšenice zkoumané v praktické části. V praktické části jsou uvedeny použité metody tohoto výzkumu a výsledky porovnané s jinými autory zabývající se stejnou problematikou. cs
dc.format 62 s., 15s. příloh. cs
dc.format.extent 1098594 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject pšenice cs
dc.subject jakostní parametry cs
dc.subject teplota cs
dc.subject srážky cs
dc.subject wheat en
dc.subject quality parameters en
dc.subject temperature en
dc.subject rainfall en
dc.title Zkoumání změn kvalitativních parametrů v závislosti na počasí (srážek a teplot) u potravinářské pšenice. cs
dc.title.alternative Examination of changes of the qualitative parameters depending on weather conditions (rainfall and temperature) for food wheat. en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Sedláčková, Irena cs
dc.date.accepted 2009-06-04 cs
dc.description.abstract-translated The aim of this study is the weather condition influences (temperature and rainfall) on the quality parameters of food wheat during the vegetation season. The weather conditions have the main influence on volume weight, nitrogen content and gluten. The hot whether with enough rainfall mainly in the end of the vegetation season is the best for good grain quality of food wheat. The botanic characterization of wheat, stages of growing and requirement to nutrition are described in the introductury part. The chemist of wheat grain and the quality parameters used for examination are mentioned in the introductury part too. The methods of examination and the results compared to other authors who are interested in this issue are introduced in the practical part. en
dc.description.department Ústav potravinářského inženýrství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/202 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Technologie, hygiena a ekonomika výroby potravin cs
dc.thesis.degree-discipline Technology, hygiene and economics of food production en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and food technologies en
dc.identifier.stag 12514
dc.date.assigned 2009-02-19 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
vaclová_2009_dp.pdf 1.047Mb PDF View/Open
vaclová_2009_vp.doc 55.5Kb Microsoft Word View/Open
vaclová_2009_op.doc 52.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account