Verifikace neuronového modelu na CO2 laseru Mercury L 30

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Verifikace neuronového modelu na CO2 laseru Mercury L 30

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sámek, David cs
dc.contributor.author Jakšík, Michal cs
dc.date.accessioned 2010-07-13T15:39:12Z
dc.date.available 2010-07-13T15:39:12Z
dc.date.issued 2006-05-29 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1011
dc.description.abstract Cílem této práce je verifikovat neuronový model laserového mikroobrábění na CO2 laseru Mercury L30. V teoretické části je popsán princip umělých neuronových sítí, laseru a laserového popisování. V praktické části jsou vytvořeny a verifikovány umělé neuronové sítě pro nastavení kroku posuvu laserového paprsku na 500 a na 1000 DPI. Je sledován vliv nastavení CO2 laseru Mercury L30, konkrétně posuvu, výkonu a kroku nastavení laserového paprsku na kvalitu obrobené plochy - drsnost a hloubku drážky. cs
dc.format 120 s., 6 s. příloh cs
dc.format.extent 3679436 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject neuron cs
dc.subject umělá neuronová síť cs
dc.subject laser cs
dc.subject laserové popisování cs
dc.subject Neuron en
dc.subject artificial neural network en
dc.subject laser en
dc.subject laser scribing en
dc.title Verifikace neuronového modelu na CO2 laseru Mercury L 30 cs
dc.title.alternative Verification of neural model on CO2 laser Mercury L30 en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Sýkorová, Libuše cs
dc.date.accepted 2006-06-06 cs
dc.description.abstract-translated The aim of this master's thesis is to verify the neural model of laser machining on the CO2 laser Mercury L30 machine. The principles of the artificial neuron networks, laser and the laser scribing is described in the theoretical background chapter. The experimental part consists of creation and verification of the artificial neural networks for setting of the working feed step of a laser beam in resolution of 500 and 1000 DPI. Furthermore, the surface roughness and groove depth dependence on the setting of the CO2 laser Mercury L30 machine (working feed step, feed, power of laser beam) was investigated. en
dc.description.department Ústav výrobního inženýrství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/206 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Konstrukce technologických zařízení cs
dc.thesis.degree-discipline Technological Equipment Construction en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process Engineering en
dc.identifier.stag 2937
dc.date.assigned 2006-02-14 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
jakšík_2006_dp.pdf 3.508Mb PDF View/Open
jakšík_2006_vp.doc 39Kb Microsoft Word View/Open
jakšík_2006_op.doc 40Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account