Management řízení na ošetřovací jednotce a jeho vliv na pracovní výkon všeobecné sestry

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Management řízení na ošetřovací jednotce a jeho vliv na pracovní výkon všeobecné sestry

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dlesková, Monika cs
dc.contributor.author Pokorná, Lenka cs
dc.date.accessioned 2010-07-18T03:09:45Z
dc.date.available 2010-07-18T03:09:45Z
dc.date.issued 2009-06-05 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/10192
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá managementem na ošetřovací jednotce a jeho vlivem na pracovní výkon všeobecné sestry z pohledu sestry manažerky a všeobecné sestry. V teoretické části je zahrnut zdravotnický management, role a funkce manažera, teorie vedení, komunikační proces, manažerská etika. Dále poukazuji na lidské zdroje, jejich hodnocení, motivaci a konflikty. Praktická část se věnuje výsledkům získaných z průzkumu názorů sester manažerek a všeobecných sester na tuto problematiku. Výsledky byly zpracovány z dotazníkového šetření v písemném i grafickém vyhodnocení. cs
dc.format 91 s., 12 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 1005089 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject zdravotnický management cs
dc.subject teorie vedení cs
dc.subject motivace cs
dc.subject hodnocení cs
dc.subject konflikt cs
dc.subject medical management en
dc.subject theory of leadership en
dc.subject motivation en
dc.subject evaluation en
dc.subject conflict en
dc.title Management řízení na ošetřovací jednotce a jeho vliv na pracovní výkon všeobecné sestry cs
dc.title.alternative Nursing Unit Management Procedures and their Influence on Nursing Job Efficiency en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Topičová, Petra cs
dc.date.accepted 2009-06-23 cs
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with the management of a nursing unit and its influence on the job performance of a nurse from the view of the nurse-manager and the general nurse. The theoretical part describes medical management, the role and the function of a manager, theory of leadership, communication process and ethics of the manager. Further are described human sources, its evaluation, motivation and conflicts. The research part is dedicated to the inquiry of opinions to these topics of nurses-managers and general nurses. The results were processed from the questionnaires in written and graphic form. en
dc.description.department Ústav ošetřovatelství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/100 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cs
dc.thesis.degree-discipline General Nurse en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cs
dc.thesis.degree-program Health Care en
dc.identifier.stag 10873
dc.date.assigned 2009-02-05 cs
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
pokorná_2009_bp.pdf 981.5Kb PDF View/Open
pokorná_2009_vp.doc 52.5Kb Microsoft Word View/Open
pokorná_2009_op.doc 50.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account