Struktura a vlastosti fólií z beta-polypropylénu

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Struktura a vlastosti fólií z beta-polypropylénu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Obadal, Martin cs
dc.contributor.author Wilczynská, Dana cs
dc.date.accessioned 2010-07-13T15:43:02Z
dc.date.available 2010-07-13T15:43:02Z
dc.date.issued 2006-05-16 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1019
dc.description.abstract V této diplomové práci byla zkoumána struktura a vlastnosti fólií z beta- polypropylenu. Komerčně dostupné polypropylény - izotaktický polypropylen Mosten 58412 a statistický ko-polymer Mosten GB 802 - byly modifikovány přídavkem specifického beta-nukleačního činidla chemicky založeného na N,N'-dicyklohexyl-2,6-naftalendikarboxamidu (NJ Star NU 100). Z těchto materiálů byly vytlačeny čisté a nukleované fólie při různých teplotách chladícího válce (30, 60, 90°C). Struktura a vlastnosti jak vstupních materiálů, tak i finálních fólií byly zjišťovány pomocí diferenciální snímací kalorimetrie, rentgenografie, snímací elektronové mikroskopie, polarizační mikroskopie, měření hustoty a mechanických vlastností. cs
dc.format 90 s cs
dc.format.extent 6161836 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso en cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Polypropylén cs
dc.subject fólie cs
dc.subject beta-nukleační činidlo cs
dc.subject Polypropylene en
dc.subject cast films en
dc.subject beta-nucleating agent en
dc.title Struktura a vlastosti fólií z beta-polypropylénu cs
dc.title.alternative Structure and properties of Beta-polypropylene films en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Čermák, Roman cs
dc.date.accepted 2006-06-08 cs
dc.description.abstract-translated In this master thesis the structure and properties of beta-polypropylene films have been observed. Commercially available isotactic polypropylene Mosten 58412 and random copolymer Mosten GB 802 were modified by specific beta nucleation agent based on N,N'-dicyclohexyl-2,6-naphthalenedicarboxamide(NJ Star NU 100). From these materials the neat and nucleated films were cast using various chill roll temperatures (30,60 and 90°C). Structure and properties of original materials and final cast films were studied with the help of differential scanning calorimetry, wide-angle X-ray scattering, scanning electron micros-copy, polarized light microscopy, density measurement and mechanical properties. en
dc.description.department Ústav inženýrství polymerů cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/201 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Inženýrství polymerů cs
dc.thesis.degree-discipline Polymer Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Materials Technology en
dc.identifier.stag 2830
dc.date.assigned 2005-11-29 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
wilczynská_2006_dp.pdf 5.876Mb PDF View/Open
wilczynská_2006_vp.doc 43Kb Microsoft Word View/Open
wilczynská_2006_op.pdf 209.4Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account