Termogravimetrická charakterizace polymerních materiálů

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Termogravimetrická charakterizace polymerních materiálů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kuřitka, Ivo cs
dc.contributor.author Krba, Jan cs
dc.date.accessioned 2010-07-18T03:36:24Z
dc.date.available 2010-07-18T03:36:24Z
dc.date.issued 2009-05-29 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/10250
dc.description.abstract Cílem této bakalářské práce bylo provést termogravimetrickou charakterizaci zvolených polymerních kompozitních materiálu. V našem případě byly použity kompozitní materiály s termoplastickou matricí (PP, PA) a s výztuží ze skleněných vláken. V teoretické části je podán stručný úvod do problematiky plastů a kompozitů, jejich vlastností a využití. Dále je popsána degradace polymerů a termogravimetrická analýza. V experimentální části jsou charakterizovány použité výchozí polymerní materiály i připravené kompozity. Byl identifikován vliv typu nástroje použitého k odběru vzorku. cs
dc.format 54 cs
dc.format.extent 4008565 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Termoplast cs
dc.subject kompozit cs
dc.subject skleněné vlákno cs
dc.subject TG cs
dc.subject PP cs
dc.subject PA cs
dc.subject Thermoplast en
dc.subject composite en
dc.subject fibreglass en
dc.subject TG en
dc.subject PP en
dc.subject PA en
dc.title Termogravimetrická charakterizace polymerních materiálů cs
dc.title.alternative Thermogravimetric analysis of polymeric materials en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Stěnička, Martin cs
dc.date.accepted 2009-06-16 cs
dc.description.abstract-translated The goal of this thesis is to characterize properties of selected polymeric composite materials. Here, composites with thermoplastic matrixes (PP, PA) and glas textile reinforcement were used. The theoretical part of this thesis gives a brief description of the plastics and composite materials, their use and properties. A description of polymer degradation and thermogravimetrical analysis is included. The experimental part of the thesis reports on the properties of used polymeric materials and prepared composites. A crucial influence of the tool used for sample preparation was identified. en
dc.description.department Ústav inženýrství polymerů cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/141 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-discipline Chemistry and materials technology en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and materials technology en
dc.identifier.stag 10771
dc.date.assigned 2009-02-11 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
krba_2009_bp.pdf 3.822Mb PDF View/Open
krba_2009_vp.doc 46.5Kb Microsoft Word View/Open
krba_2009_op.doc 57Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account