Analýza spokojenosti zaměstnanců ve firmě ŠTĚPANOVSKÝ, a.s.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza spokojenosti zaměstnanců ve firmě ŠTĚPANOVSKÝ, a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mikuláštík, Milan cs
dc.contributor.author Madrý, Lukáš cs
dc.date.accessioned 2010-07-18T04:14:51Z
dc.date.available 2010-07-18T04:14:51Z
dc.date.issued 2009-08-21 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/10326
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením celkové spokojenosti se zaměstnáním ve firmě Štěpanovský, a.s. a jednotlivými aspekty ovlivňujícími tuto spokojenost. Práce je rozdělena na dvě části. První část je částí teoretickou, která popisuje různé pohledy na pracovní spo- kojenost a faktory, které ji ovlivňují. Zabývá se také metodikou výzkumu a stanovuje různé hypotézy, které jsou na základě dosažených výsledků zhodnoceny. Praktická část obsahuje stručnou charakteristiku firmy, popis její personální strategie, si l- ných, slabých stránek, příležitostí i hrozeb. Nejdůležitější částí jsou výsledky dotazníkového šetření a vyhodnocení jeho jednotlivých částí. K daným otázkám jsou pak vypracovány ta- bulky a grafy a na závěr uvedena doporučení. Následuje zhodnocení stanovených hypotéz a závěr práce. cs
dc.format 75 s., 5 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 1063081 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject pracovní spokojenost cs
dc.subject obsah pracovní činnosti cs
dc.subject vztahy cs
dc.subject plat cs
dc.subject pracoviště cs
dc.subject or- ganizace práce cs
dc.subject motivace cs
dc.subject personální strategie cs
dc.subject analýza cs
dc.subject hypotézy cs
dc.subject work satisfaction en
dc.subject content of job activity en
dc.subject relationships en
dc.subject salary en
dc.subject workplace en
dc.subject organization of work en
dc.subject motivation en
dc.subject personal strategy en
dc.subject analysis and hypothesis en
dc.title Analýza spokojenosti zaměstnanců ve firmě ŠTĚPANOVSKÝ, a.s. cs
dc.title.alternative Analysis of employees satisfaction in the company ŠTĚPANOVSKÝ,a.s. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Pilík, Michal cs
dc.date.accepted 2009-09-15 cs
dc.description.abstract-translated This bachelor is concerned with evaluation work satisfaction of the Štěpanovský company, Inc. and particular aspects that influence this satisfaction. The thesis is divided into two parts. The first part is based on theoretical issue, which describes various angles of view to work satisfaction and its influencing factors. This part also deals with research methodology and determinates miscellaneous hypothesis, which are evaluated according to the results. Practice part includes brief company characteristic, description of its personal strategy, strengths, weaknesses, opportunities and also threats. Main sections are results of question- naire investigation and evaluation of this investigation. There are elaborated charts, graphs and recommendation to every question. After that follows evaluation of hypothesis and conclusion of the bachelor. en
dc.description.department Ústav managementu a marketingu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/116 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 11840
dc.date.assigned 2009-06-19 cs
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
madrý_2009_bp.pdf 1.013Mb PDF View/Open
madrý_2009_vp.doc 49.5Kb Microsoft Word View/Open
madrý_2009_op.doc 52.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account