Účinek organických kyselin na bakterii Campylobacter jejuni

DSpace Repository

Language: English čeština 

Účinek organických kyselin na bakterii Campylobacter jejuni

Show full item record

No preview available
Title: Účinek organických kyselin na bakterii Campylobacter jejuni
Author: Molatová, Zuzana
URI: http://hdl.handle.net/10563/10335
Date: 2009-09-01
Publisher: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Page count: application/pdf
Availability: Bez omezení


Abstrakt:

Cílem disertační práce bylo studium antibakteriálního účinku devatenácti organických kyselin a dvou monoacylglycerolů vůči bakterii Campylobacter jejuni. Záměrem bylo stanovit inhibiční koncentrace organických kyselin v pokusech in vitro a ověřit získané výsledky v navazujícím in vivo experimentu. Pro sledování účinků oganických kyselin byly zvoleny dvě základní metody - měření koncentrace bakteriálního proteinu v kultuře pomocí biuretové metody a real-time PCR. Nejvýraznější inhibiční aktivitu vykazovaly kyseliny kaprylová, kaprinová a laurová (IC50 <= 0,10 mg/ml). Účinek organických kyselin byl do značné míry ovlivněn hodnotou pH, přičemž výrazněji se projevil v prostředí s vyšší aciditou. Oproti tomu vliv prodloužení doby inkubace na inhibiční účinek kyselin byl marginální. Klinický izolát C. jejuni byl méně vnímavý k působení organických kyselin než sbírkový kmen. Pro posouzení vlivu kyseliny kaprinové, fumarové a monokaprinu na změny membránového potenciálu byla použita draslíková a TPP iontově selektivní elektroda. Vliv kyseliny kaprinové a fumarové na morfologii buněčných membrán C. jejuni byl sledován pomocí transmisní elektronové mikroskopie. Obdržené výsledky in vitro pokusů potvrzují, že antimikrobiální aktivita organických kyselin vůči bakterii C. jejuni je značně variabilní a suplementace krmiv v některých případech může mít minimální význam. Z testovaných organických kyselin vykazuje potenciál inhibovat růst bakterií C. jejuni v koncentracích jež jsou uplatnitelné také in vivo, zejména kyselina kaprylová, kaprinová a laurová (tj. kyseliny o střední délce řetězce s 8, 10 a 12 atomy uhlíku). Záměrem pokusu in vivo bylo zjistit, zda suplementace krmiv zvolenými mastnými kyselinami (kys. kaprylová a kaprinová) může zabránit infekci kuřat kampylobakterem, nebo ji alespoň částečně eliminovat. Zvolené kyseliny byly aplikovány do krmiv ve volné nebo enkapsulované formě. Krmivo obsahující enkapsulovanou formu mastných kyselin (0,25 %) signifikantně snížilo počty C. jejuni u brojlerů. Výsledky experimentální infekce drůbeže tedy potvrzují potenciál mastných kyselin snížit prevalenci Campylobacter sp. u drůbeže.

Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View
molatová_2009_dp.pdf 1.441Mb PDF View/Open
molatová_2009_vp.doc 44Kb Microsoft Word View/Open
molatová_2009_op.zip 2.182Mb Unknown View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account