Bezpečné připojení do firemní sítě pomocí VPN kanálů

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Bezpečné připojení do firemní sítě pomocí VPN kanálů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jašek, Roman cs
dc.contributor.author Sekanina, Petr cs
dc.date.accessioned 2010-07-18T05:01:46Z
dc.date.available 2010-07-18T05:01:46Z
dc.date.issued 2009-05-27 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/10441
dc.description.abstract Tato práce se zabývá problematikou budování a využívání virtuálních privátních sítí. Byla vytvořena na základě informací z odborné literatury, internetu a také z vlastních zkušeností z praktické realizace. Teoretická část práce nabízí základní seznámení s principy VPN sítí a objasňuje důvody pro jejich používání. Druhá část věnovaná praktické realizaci na tyto teoretické informace navazuje a ukazuje možnosti jejich využití v praxi. Jsou zde popsány konkrétní příklady realizací VPN sítí, postavených pro různé způsoby využití včetně realizace VPN připojení do zahraničí. Všechna uvedená řešení jsou založena na současných, běžně dostupných technologiích a vzhledem k vývoji informačních technologií jsou zde také popsány možnosti dalších inovací za účelem optimalizace užitné hodnoty, bezpečnosti a ceny. Uvedené příklady realizace by mohly být užitečné jako inspirace při budování vlastní sítě nebo alespoň naznačit cestu pro řešení konkrétních problémů. cs
dc.format 68 s, 2 s. obr. příloh. cs
dc.format.extent 1886126 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Pouze v rámci univerzity cs
dc.subject VPN network en
dc.subject VPN tunnel en
dc.subject ADSL en
dc.subject router en
dc.subject addressing en
dc.subject WAN network en
dc.subject TCP/IP en
dc.subject VPN síť cs
dc.subject VPN tunel cs
dc.subject ADSL cs
dc.subject router cs
dc.subject adresování cs
dc.subject WAN síť cs
dc.subject TCP/IP cs
dc.title Bezpečné připojení do firemní sítě pomocí VPN kanálů cs
dc.title.alternative Safe connection to corporate network by VPN channels en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Němcová, Jitka cs
dc.date.accepted 2009-06-15 cs
dc.description.abstract-translated This work deals with the construction and use of virtual private networks. It was created on the basis of information from scientific literature, the Internet and also from their own experience of practical implementation. The theoretical part of the work provides a basic introduction to the principles of the VPN network and explains the reasons for their use. The second part devoted to practical implementation of these theoretical information and follow-up shows how to use them in practice. Here are described concrete examples of implementation of VPN networks built for different uses, including the implementation of VPN connections abroad. All mentioned solutions are based on current, commonly available technologies and the development of information technology and also describe the possibility of further innovation to optimize value for money, security and price. The examples of implementation could be useful as an inspiration to build their own networks, or at least indicate the way to solve particular problems. en
dc.description.department Ústav aplikované informatiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/77 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cs
dc.thesis.degree-discipline Information Technologies en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 12527
dc.date.assigned 2009-02-20 cs
utb.result.grade B
utb.result.grade B
local.subject firemní sítě cs
local.subject corporate network en


Files in this item

Files Size Format View
sekanina_2009_dp.pdfBlocked 1.798Mb PDF View/Open
sekanina_2009_vp.doc 291Kb Microsoft Word View/Open
sekanina_2009_op.doc 258.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account