Coca-Cola Beverages Česká republika, spol.s r.o. compliance with Sarbanes-Oxley 404 Act: Analyses and testing of selected processes

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Coca-Cola Beverages Česká republika, spol.s r.o. compliance with Sarbanes-Oxley 404 Act: Analyses and testing of selected processes

Show simple item record

dc.contributor.advisor Husáková, Marcela cs
dc.contributor.author Pospíšilová, Alena cs
dc.date.accessioned 2010-07-13T15:50:52Z
dc.date.available 2010-07-13T15:50:52Z
dc.date.issued 2006-05-09 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1050
dc.description.abstract Tato práce je zpracována pro společnost Coca-Cola Beverages Česká republika, spol. s.r.o. Cílem je analyzovat a testovat procesy, které ovlivňují ať už přímo nebo nepřímo správnost finančního výkaznictví. Oblast testování se jmenuje Kontroly na podnikové úrovni a je součástí nového amerického zákona Sarbanes-Oxley Act z roku 2002 pro společnosti s akciovým kapitálem. Teoretická část vysvětluje proč byl tento zákon vydán, proč je důležitá jeho implementace a jak při ní postupovat. Analýza obsahuje informace o Coca-Cola HBC systému a jejich způsobu podnikání. V praktické části bude prezentováno, jak má vypadat narrative, příklady podnikových kontrol a testování procesů. Přesto je nutné zdůraznit, že to není pouze oddělení auditu, které je zodpovědné za kvalitní provedení procesů. Kvalita práce je odpovědnost každého zaměstnance. cs
dc.format 75s., 1s.příloh cs
dc.format.extent 728853 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso en cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Pouze v rámci univerzity cs
dc.subject Sarbanes-Oxley Akt cs
dc.subject Sekce 404 cs
dc.subject audit cs
dc.subject narrative cs
dc.subject testování cs
dc.subject Sarbanes-Oxley Act en
dc.subject Section 404 en
dc.subject internal audit en
dc.subject narrative en
dc.subject testing en
dc.title Coca-Cola Beverages Česká republika, spol.s r.o. compliance with Sarbanes-Oxley 404 Act: Analyses and testing of selected processes cs
dc.title.alternative Coca-Cola Beverages Česká republika, spol.s r.o. compliance with Sarbanes-Oxley 404 Act: Analyses and testing of selected processes en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Šváb, Radomír cs
dc.date.accepted 2006-06-01 cs
dc.description.abstract-translated This thesis was written for Coca-Cola Beverages Česká republika, spol. s r. o. The aim of the work is analysing and testing processes designed to enhance direct or indirect control over the financial reporting. The tested area is called Company-level controls. The frame of analysis is derived from the Sarbanes Oxley Act, a financial law issued in the United States in 2002 for quoted companies. The theoretical part explains why this law was enacted, why it is important to implement it and how to do it. The analysis consists of an overview of Coca-Cola HBC system and of the practices used in their business. The practical part presents how a narrative should look like and provides examples of controls and tests of processes. Nevertheless, it is worth stressing that not only audit department can be held responsible for high quality processes: quality is everyone's concern. en
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/176 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Podniková ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Enterprise Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 3010
dc.date.assigned 2006-03-06 cs
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
pospíšilová_2006_dp.pdfBlocked 711.7Kb PDF View/Open
pospíšilová_2006_vp.pdf 66.80Kb PDF View/Open
pospíšilová_2006_op.pdf 57.20Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account