Finanční analýza firmy J. Jindra s.r.o. v letech 2004-2007 jako východisko pro zdokonalení hospodaření firmy

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Finanční analýza firmy J. Jindra s.r.o. v letech 2004-2007 jako východisko pro zdokonalení hospodaření firmy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Janča, Jan cs
dc.contributor.author Tmějová, Kateřina cs
dc.date.accessioned 2010-07-18T06:07:52Z
dc.date.available 2014-05-22T23:00:34Z
dc.date.issued 2009-05-22 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/10572
dc.description.abstract Cílem této bakalářské práce je zpracování finanční analýzy podniku J.Jindra, s.r.o, její následné vyhodnocení a navržení doporučeních pro zlepšení hospodaření firmy v dalších letech. Teoretická část je věnována průzkumu literárních pramenů, na jehož základě je vysvětlena a shrnuta podstata finanční analýzy a její význam pro podnikové finanční řízení. V praktické části je provedena samotná finanční analýza firmy J.Jindra, s.r.o. v letech 2004-2007, jednotlivé ukazatele jsou srovnány s hodnotami ukazatelů příslušného odvětví a hodnotami doporučenými. Závěr práce je tvořen shrnutím celkové finanční situace a doporučeními za účelem odstranění slabých stránek finančního řízení firmy. cs
dc.format 74 s. cs
dc.format.extent 3235399 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 22.05.2014 cs
dc.subject finanční analýza cs
dc.subject účetní výkazy cs
dc.subject čistý pracovní kapitál cs
dc.subject ukazatele rentability cs
dc.subject ukazatele likvidity cs
dc.subject ukazatele zadluženosti cs
dc.subject ukazatele aktivity cs
dc.subject ekonomická přidaná hodnota cs
dc.subject financial analysis en
dc.subject accounting statement en
dc.subject Net Working Capital en
dc.subject profitability ratios en
dc.subject liquidity rations en
dc.subject dept en
dc.subject ratios en
dc.subject activity ratios en
dc.subject Economic Value Add en
dc.title Finanční analýza firmy J. Jindra s.r.o. v letech 2004-2007 jako východisko pro zdokonalení hospodaření firmy cs
dc.title.alternative Financial analysis of the firm J.Jindra s.r.o. in the period 2004-2007 as a basis for improvement of the financial management of the firm en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Škodáková, Petra cs
dc.date.accepted 2009-06-10 cs
dc.description.abstract-translated The aim of this bachelor thesis is working out and interpretation of the financial analysis of the company J.Jindra s.r.o. Consequential evaluation of results including recommendations for next activities of the company is carried out. The theoretical part is focused on the literary survey where principles and the importance of the financial analysis and its main parts are explained. The practical part includes the financial analysis of the company J.Jindra, s.r.o. worked out in the years 2004 - 2007. The particular indexes are compared with branch indexes and recommended values. The final part contains conclusion of the financial situation of the firm J.Jindra, s.r.o. and proposals and recommendations in order to clear the weak spots in the financial management. en
dc.description.department Ústav financí a účetnictví cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/113 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 12938
dc.date.assigned 2009-03-16 cs
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
tmějová_2009_bp.pdfBlocked 3.085Mb PDF View/Open
tmějová_2009_vp.pdf 41.92Kb PDF View/Open
tmějová_2009_op.doc 47Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account