Hasiva, hasicí a polohasicí komponenty

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Hasiva, hasicí a polohasicí komponenty

Show simple item record

dc.contributor.advisor Laucký, Vladimír cs
dc.contributor.author Švejčara, Petr cs
dc.date.accessioned 2010-07-18T06:25:01Z
dc.date.issued 2009-05-20 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/10602
dc.description.abstract Cílem této bakalářské práce je zpracovat technickou pomůcku pro manažery v průmyslu komerční bezpečnosti v oboru hasících prostředků s přihlédnutím k aktuální situaci na trhu a ve výrobě. V praktické části se rozebírají druhy hasiv a hasicích prostředků. V praktické části zaobírám teorií o požárech a vyhláška ministerstva vnitra o požární ochraně. cs
dc.format 70 cs
dc.format.extent 1852131 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Práce bude přístupná bez omezení od 20.05.2014 cs
dc.subject technical aids en
dc.subject the current market situation en
dc.subject types of extinguishing media en
dc.subject decree en
dc.subject pomůcku cs
dc.subject aktuální situace na trhu cs
dc.subject druhy hasiv cs
dc.subject vyhláška cs
dc.title Hasiva, hasicí a polohasicí komponenty cs
dc.title.alternative Extinguishing agents and fire and half fire components en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Štefka, Vladislav cs
dc.date.accepted 2009-06-08 cs
dc.description.abstract-translated The purpose of this work is to write up the technical aid for managers in the commercial security industry in the field of fire-fighting equipment, given up the current market situation and in production. In the practical part to examine the types of extinguishing media and fire-fighting equipment. In the practical part is get to theory on fires and the Ministry of Interior Decree on fire protection. en
dc.description.department Ústav elektrotechniky a měření cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/93 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Bezpečnostní technologie, systémy a management cs
dc.thesis.degree-discipline Security Technologies, Systems and Management en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 11021
dc.date.assigned 2009-02-20 cs
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
švejčara_2009_bp.pdfBlocked 1.766Mb PDF View/Open
švejčara_2009_vp.doc 288.5Kb Microsoft Word View/Open
švejčara_2009_op.doc 288.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account