Inspirace optickými klamy a ilusemi

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Inspirace optickými klamy a ilusemi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šišková, Šárka cs
dc.contributor.author Hanuš, Pavel cs
dc.date.accessioned 2010-07-18T06:43:34Z
dc.date.issued 2009-05-11 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/10633
dc.description.abstract Inspirací pro tuto diplomovou práci se staly optické klamy a iluse. Teoretická část se zabývá komplexní psychologickou koncepcí zrakového vnímání a roztřídění základních kategorií pozoruhodných obrazů, které se nazývají optické klamy. Praktická část je zaměřena především na realizaci oděvní kolekce, popisuje inspirační prvky, charakter a psychologii barev, výběr a vlastnosti materiálů. Tuto diplomovou práci zakončují kresebné návrhy modelů, fotodokumentace a návrhy doplňků k oděvní kolekci. cs
dc.format 32 s., 19 s. obr. příloh. cs
dc.format.extent 3688489 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 11.05.2039 cs
dc.subject optický klam cs
dc.subject iluse cs
dc.subject percepce cs
dc.subject fenomenologie cs
dc.subject visuál cs
dc.subject oko cs
dc.subject mozek cs
dc.subject optical illusion en
dc.subject illusion en
dc.subject perception en
dc.subject phenomenology en
dc.subject visual en
dc.subject eye en
dc.subject brain en
dc.title Inspirace optickými klamy a ilusemi cs
dc.title.alternative Inspiration by optical illusions and illusions en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Pejchalová, Dana cs
dc.date.accepted 2009-06-03 cs
dc.date.vskp-available 2039-05-11
dc.description.abstract-translated The inspiration for this thesis have become an optical illusion, and illusion. The theoretical part deals with complex psychological concepts of visual perception and classi-fication of basic categories of remarkable paintings, which are called optical illusion. The practical part focuses on the implementation clothing collection, describes the inspiration, personality and psychology of colors, materials selection and properties. This thesis concludes by drawing models, photographs and design for clothing accessories col-lection. en
dc.description.department Ústav produktového designu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/186 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia a design - Design oděvů cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia and Design - Fashion Design en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name MgA. cs
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cs
dc.thesis.degree-program Fine Arts en
dc.identifier.stag 13013
dc.date.assigned 2008-12-01 cs
utb.result.grade D
utb.result.grade D


Files in this item

Files Size Format View
hanuš_2009_dp.pdfBlocked 3.517Mb PDF View/Open
hanuš_2009_vp.doc 210Kb Microsoft Word View/Open
hanuš_2009_op.pdf 878.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account