Rozšíření personálního a mzdového informačního systému organizace o webové rozhraní

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Rozšíření personálního a mzdového informačního systému organizace o webové rozhraní

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jašek, Roman cs
dc.contributor.author Rašovský, Martin cs
dc.date.accessioned 2010-07-18T07:07:52Z
dc.date.available 2010-07-18T07:07:52Z
dc.date.issued 2009-05-27 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/10681
dc.description.abstract Předkládaná diplomová práce se zabývá problematikou tvorby webových aplikací se zaměřením na personální a mzdové informační systémy. Teoretická část této práce nejprve porovnává možnosti a technologie pro vývoj webových aplikací a provádí výběr technologie pro praktickou část. Dále práce poskytuje přehled o současném stavu webových rozhraní u existujících personálních a mzdových systémů a analyzuje tento stav. Praktická část je věnována projektu webového portálu. Práce zde rozebírá motivaci vzniku projektu, jeho zadání a požadavky. Závěrečný úsek práce dokumentuje realizaci projektu. cs
dc.format 68 s. cs
dc.format.extent 1197234 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Pouze v rámci univerzity cs
dc.subject web application en
dc.subject user interface en
dc.subject personal and wage system en
dc.subject portal en
dc.subject webová aplikace cs
dc.subject uživatelské rozhraní cs
dc.subject personální a mzdový systém cs
dc.subject portál cs
dc.title Rozšíření personálního a mzdového informačního systému organizace o webové rozhraní cs
dc.title.alternative The web interface extension for wage information system en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Němcová, Jitka cs
dc.date.accepted 2009-06-16 cs
dc.description.abstract-translated The master thesis discusses the issue about creation of web applications focused on personal and wage information systems. The theoretical part of this thesis compares options and technologies for development of web applications and performs selection of technology for the practical part. Further the thesis offers view of actual state of web interface about existing personal and wage systems and analyses this state. The practical part deals with project of web portal. Thesis is a discussion of motivation about creation of project, its instructions and requirements. The final part of the thesis documents realization of project. en
dc.description.department Ústav aplikované informatiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/77 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cs
dc.thesis.degree-discipline Information Technologies en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 12365
dc.date.assigned 2009-02-20 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
rašovský_2009_dp.pdfBlocked 1.141Mb PDF View/Open
rašovský_2009_vp.doc 291Kb Microsoft Word View/Open
rašovský_2009_op.doc 258.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account