Analýza konkurence firmy Framesi se zaměřením na profesionální vlasovou kosmetiku

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza konkurence firmy Framesi se zaměřením na profesionální vlasovou kosmetiku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kučerová, Věra cs
dc.contributor.author Chytilová, Alena cs
dc.date.accessioned 2010-07-18T07:49:07Z
dc.date.available 2010-07-18T07:49:07Z
dc.date.issued 2009-04-28 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/10752
dc.description.abstract Bakalářská práce analyzuje celkové konkurenční prostředí firmy Framesi a v závěru navrhuje řešení a možnosti aplikování těchto řešení v praxi pro udržení konkurenceschopnosti firmy. Práce je rozdělena na dvě hlavní části. V první teoretické části jsem zpracovala teoretické podklady z odborné literatury, které se týkaly daného tématu. V druhé analytické části jsem popsala profil firmy Framesi, hlavní konkurenty, aplikovala SWOT analýzu, Porterův model a provedla marketingový výzkum. Vypracované výsledky analýz poukazují na konkurenční výhody, nevýhody, příležitosti či ohrožení firmy Framesi. cs
dc.format 65 str., 20 str. příloh cs
dc.format.extent 1830532 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject konkurence cs
dc.subject konkurenční analýza cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject Portetův model cs
dc.subject marketingový výzkum cs
dc.subject competition en
dc.subject competitive analysis en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject Porter analysis en
dc.subject market research en
dc.title Analýza konkurence firmy Framesi se zaměřením na profesionální vlasovou kosmetiku cs
dc.title.alternative Analysis of Framesi's Competitors, focusing on the Professional Hair Care range of Products en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Brišová, Hana cs
dc.date.accepted 2009-05-26 cs
dc.description.abstract-translated This graduation thesis considers Framesi's overall competitive environment, and elaborates solutions and their alternatives to increase the firm competitiveness. This report is divided into two sections. The first theoretical part gathers and consolidates information from the existing related literature. The second practical part contains a description of Framesi and its main competitors; including a SWOT analysis, a Porter's report, and a marketing research. In conclusion, this study highlights Framesi's Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats. en
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/123 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 13052
dc.date.assigned 2009-02-24 cs
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
chytilová_2009_bp.pdf 1.745Mb PDF View/Open
chytilová_2009_vp.pdf 51.32Kb PDF View/Open
chytilová_2009_op.doc 46Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account