Spamové zprávy a možnost jejich detekce v globální síti Internet

DSpace Repository

Language: English čeština 

Spamové zprávy a možnost jejich detekce v globální síti Internet

Show simple item record

dc.contributor.advisor Malaník, David
dc.contributor.author Dvořák, Michal
dc.date.accessioned 2010-07-18T08:15:20Z
dc.date.available 2010-07-18T08:15:20Z
dc.date.issued 2009-05-20
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/10796
dc.description.abstract Tato práce se zabývá velmi rozšířenou problematikou poslední doby. Jde o tzv. nevyžádanou poštu neboli spam, která velmi zaplňuje naši emailovou schránku. Zaměřuji se na druhy spamu, nejpoužívanější metody pro vytváření spamových zpráv a metody využívané pro šíření spamových zpráv. Nejen prostřednictvím elektronické pošty, která běží na protokolu SMTP, ale i jiných jako jsou komunikační programy (např. ICQ, QIP a Instant Messaging). V praktické části se budu zabývat srovnáním jednotlivých bezpečnostních SW produktů proti šíření spamu. Navrhnu zabezpečení firemní sítě a ochranu proti spamu. cs
dc.format 62 cs
dc.format.extent 1821513 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Spam en
dc.subject email en
dc.subject SMTP en
dc.subject ICQ en
dc.subject QIP en
dc.subject SW en
dc.subject network en
dc.subject Spam cs
dc.subject email cs
dc.subject SMTP cs
dc.subject ICQ cs
dc.subject QIP cs
dc.subject SW cs
dc.subject síť cs
dc.title Spamové zprávy a možnost jejich detekce v globální síti Internet cs
dc.title.alternative Spam messages and the possibility of their detection in the global Internet en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Jašek, Roman
dc.date.accepted 2009-06-09
dc.description.abstract-translated This work deals with a widespread issue last time. This is the so-called spam or spam that fills our very inbox. It focuses on the types of spam, most methods for the creation of spam and the methods used to spread spam. Not only via electronic mail, which runs on the SMTP protocol, as well as other programs such as communication (such as ICQ, QIP and Instant Messaging). In the practical part, I will deal with comparing different security software products against the spread of spam. A proposal for corporate network security and spam protection. en
dc.description.department Ústav elektrotechniky a měření cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/93 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Bezpečnostní technologie, systémy a management cs
dc.thesis.degree-discipline Security Technologies, Systems and Management en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 11365
dc.date.assigned 2009-02-20
utb.result.grade B
local.subject nevyžádaná elektronická pošta cs
local.subject detekce cs
local.subject unsolicited electronic mail messages en
local.subject detection en


Files in this item

Files Size Format View
dvořák_2009_bp.pdf 1.737Mb PDF View/Open
dvořák_2009_vp.pdf 315.0Kb PDF View/Open
dvořák_2009_op.doc 282.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account