Analýza fungování logistiky ve společnosti Zálesí, a.s.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza fungování logistiky ve společnosti Zálesí, a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Musil, Miroslav
dc.contributor.author Ševčíková, Jitka
dc.date.accessioned 2010-07-18T08:40:54Z
dc.date.available 2010-07-18T08:40:54Z
dc.date.issued 2009-05-27
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/10847
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá analýzou fungování logistiky ve společnosti Zálesí, a.s. Cílem je navrhnout možná opatření směřující ke zlepšení stavu v oblasti logistiky. V první části je teoreticky popsána podniková logistika, řízení zásob, informační systém, zpracování ob-jednávek a řízení výroby. V praktické části je popsáno současné fungování logistiky v Zálesí, a.s. a navrženo řešení zlepšující stávající situaci. cs
dc.format 73 s., 3 s. příloh cs
dc.format.extent 3126171 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject logistika cs
dc.subject materiálový tok cs
dc.subject informační tok cs
dc.subject výrobní kapacita cs
dc.subject skladování cs
dc.subject řízení zásob cs
dc.subject logistics en
dc.subject material flow en
dc.subject information flow en
dc.subject production of the capacity en
dc.subject storing en
dc.subject stocks control en
dc.title Analýza fungování logistiky ve společnosti Zálesí, a.s. cs
dc.title.alternative The analysis in logistics functioning in company Zálesí, a.s. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Haník, Milan
dc.date.accepted 2009-06-12
dc.description.abstract-translated Bachelor thesis deals with the analysis of functioning logistics in company Zálesí, corp. Purpose is propose possible measure oriented to improvement state in logistical area. In the first part is theoretical described a company logistics, a stocks control, an informa-tion system, a order processing and a production control. In practical part is described an actual functioning logistics in company Zálesí, corp. and is proposed solution improve-ment of the current situation. en
dc.description.department Institut bezpečnostních technologií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/133 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Logistika a management cs
dc.thesis.degree-discipline Logistics and Management en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 13304
dc.date.assigned 2009-02-20
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
ševčíková_2009_bp.pdfBlocked 2.981Mb PDF View/Open
ševčíková_2009_vp.doc 45Kb Microsoft Word View/Open
ševčíková_2009_op.pdf 180.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account