Studie možností biologického odstraňování polyvinylpyrrolidonu

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Studie možností biologického odstraňování polyvinylpyrrolidonu

Show full item record

No preview available
Title: Studie možností biologického odstraňování polyvinylpyrrolidonu
Author: Marušincová, Hana
Advisor: Kupec, Jan
Abstract: Diplomová práce se zabývá možnostmi biologického odstranění polyvinylpyrrolidonu. Komerční vzorky tohoto polymeru (PVP K15 a PVP K30) ve formě vodného roztoku byly testovány v aerobním a anaerobním prostředí technickými heterogenními kulturami. Bylo prokázáno, že původní PVP se biologicky za uvedených podmínek nerozkládá. Proto byly nutné předúpravy tohoto polymeru a to Fentonovou reakcí (H2O2/Fe2+) a fotooxidační degradací (UV/H2O2). Takto předupravené vzorky byly následně testovány na biologickou rozložitelnost v aerobním a anaerobním vodném prostředí. V aerobním prostředí byly předupravené vzorky (lišící se molekulovou hmotností) rozkládány asi z poloviny. V anaerobním prostředí byl výsledek degradace maximálně do 45%. Vzhledem k předběžnému charakteru pokusů je nutno brát tyto údaje s výhradami. Dále byla provedena sorpce u PVP K15 na aerobní a anaerobní kal a na aktivní uhlí. Úbytek množství dle TOC byl zaznamenán pouze u sorpce PVP na aktivní uhlí. Sledovaná potenciální toxicita PVP K15 a PVP K30 do koncentrace 6 g.l-1 v aerobním inokulu o koncentraci cca 5 g.l-1 nebyla zaznamenána.
URI: http://hdl.handle.net/10563/10849
Date: 2009-05-15
Availability: Pouze v rámci univerzity
Department: Ústav inženýrství ochrany živ. prostředí
Discipline: Inženýrství ochrany životního prostředí
Grade for thesis and defense: A 10761


Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View
marušincová_2009_dp.pdfBlocked 1.322Mb PDF
marušincová_2009_vp.doc 34.5Kb Microsoft Word View/Open
marušincová_2009_op.doc 45.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account