Virtualizace operačních systémů na platformě Windows

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Virtualizace operačních systémů na platformě Windows

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sysel, Martin cs
dc.contributor.author Palouš, Vlastimil cs
dc.date.accessioned 2010-07-18T08:46:21Z
dc.date.available 2010-07-18T08:46:21Z
dc.date.issued 2009-05-27 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/10860
dc.description.abstract Tato diplomová práce je zaměřena na popis softwarové virtualizační technologie Microsoft Hyper-V, jazyková verze EN. Jedná se o nejnovější virtualizační nástroj společnosti Microsoft určený pro nasazení na serverových operačních systémech Microsoft Server 2008. V Teoretické části jsou popsány obecné principy virtualizace, všechny dosud pouţívané virtualizační nástroje společnosti Microsoft a teoretický základ k technologiím Hyper-V a System Center Virtual Machine Manager. V Praktické části jsou popsány konkrétní postupy pro správu a ovládání technologií Hyper-V a System Center Virtual Machine Manager. V závěru práce jsou shrnuty základní licenční podmínky produkt společnosti Microsoft. V příloze jsou zveřejněny obecné Roadmapy virtualizace od roku 2005 do roku 2009 a schéma Microsoft Server 2008 CAL / External connector licencí. cs
dc.format 115 s., 5 s. obr. příloh. cs
dc.format.extent 5470508 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Microsoft en
dc.subject Server 2008 en
dc.subject Hyper-V en
dc.subject Hypervisor en
dc.subject Microsoft cs
dc.subject Server 2008 cs
dc.subject Hyper-V cs
dc.subject Hypervisor cs
dc.title Virtualizace operačních systémů na platformě Windows cs
dc.title.alternative Virtualization of operation systems based on Windows platform en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Mrázek, Petr cs
dc.date.accepted 2009-06-17 cs
dc.description.abstract-translated This dissertation is focused on the description of the software virtualization technology Microsoft Hyper-V, English language version. This is the latest Microsoft virtualization tool, which is designed for use on the server's operating systems Microsoft Server 2008. The general principles of virtualization, all Microsoft's virtualization tools which has been used so far, theoretical principles of the Hyper-V and System Center Virtual Machine Manager technology, all that you will find in the theoretical part of this dissertation. The specific procedures for management and user control of Hyper-V technology and System Center Virtual Machine Manager are described in the practical section. The basic licensing terms of Microsoft products is summarized in the conclusion of the work. The general public Roadmaps of virtualization from 2005 to 2009 and the Microsoft Server 2008 CAL / External connector licence schema are published in the annex. en
dc.description.department Ústav aplikované informatiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/77 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Počítačové a komunikační systémy cs
dc.thesis.degree-discipline Computer and Communication Systems en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 12140
dc.date.assigned 2009-02-20 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
palouš_2009_dp.pdf 5.217Mb PDF View/Open
palouš_2009_vp.doc 292Kb Microsoft Word View/Open
palouš_2009_op.pdf 35.35Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account