Analýza konkurence na jednotném evropském trhu firmy ROLOFOL s.r.o.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza konkurence na jednotném evropském trhu firmy ROLOFOL s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Rychtar, Tomáš
dc.contributor.author Klinková, Edita
dc.date.accessioned 2010-07-18T09:11:19Z
dc.date.available 2010-07-18T09:11:19Z
dc.date.issued 2008-12-12
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/10896
dc.description.abstract Hlavním cílem této bakalářské práce, která má název analýza konkurence, je především poukázat na rostoucí význam pojmu konkurenceschopnost na rozsáhlém evropském trhu. Práce se nejprve tímto tématem zabývá na teoretické úrovni, kde hlavním krokem je shromáždění informací z odborné literatury týkající se dané problematiky. Následuje praktická část obsahující charakteristiku firmy a jejich konkurentů, dále pak analýzy a srovnání s konkurenčními firmami. Na závěr jsou navržena doporučení, jak je možné zvýšit konkurenceschopnost na jednotném evropském trhu. cs
dc.format 66 s. cs
dc.format.extent 1175096 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject konkurence cs
dc.subject Porterova metoda cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject BCG matice cs
dc.subject competition en
dc.subject Porter analysis en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject BCG matrix en
dc.title Analýza konkurence na jednotném evropském trhu firmy ROLOFOL s.r.o. cs
dc.title.alternative Analysis of competition of the company ROLOFOL s.r.o. on the Single European Market. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Světlík, Jaroslav
dc.date.accepted 2009-01-13
dc.description.abstract-translated The main aim of this Bachelor thesis, which named analysis of competition is firstly refer to inreasing meaning of conception competitive advantage on the wide European market. Firstly we deal with of this topic on the theoretic level, where the main step is collection of information relevant to problems from qualification literature. After that follows practical part which contains characteristic of company and their competitors, then the analysis and compare with competitor's companies. In conclusion there are propose recommendation how we can increase competitive advantage on the single European market. en
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/123 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 10378
dc.date.assigned 2008-10-10
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
klinková_2009_bp.pdfBlocked 1.120Mb PDF View/Open
klinková_2009_vp.pdf 516.4Kb PDF View/Open
klinková_2009_op.doc 50Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account