Nadané dítě

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Nadané dítě

Show simple item record

dc.contributor.advisor Zajitzová, Eliška cs
dc.contributor.author Vaňková, Kristýna cs
dc.date.accessioned 2010-07-18T09:19:03Z
dc.date.available 2010-07-18T09:19:03Z
dc.date.issued 2009-05-15 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/10903
dc.description.abstract Podpora nadaných dětí v rodinách je pro odborníky zatím jen krajní záležitostí. Nelze opomíjet důležitost rodiny a pevných rodinných vztahů na rozvoj nadání. Bakalářská práce je zaměřena na problematiku nadaného dítěte v prostředí rodiny. V teoretické části se zabývám definicemi nadání, nadaného dítěte a jeho charakteristikami, poruchami, problematikou inteligence, rodiny a sourozeneckých vztahů. V praktické části jsem metodou polostrukturovaného rozhovoru zjišťovala názory rodičů, nadaných dětí a jejich sourozenců na problematiku nadání, školství a vztahy v dané rodině. cs
dc.format 72 s. 5 s. přílohy cs
dc.format.extent 1783707 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject nadání cs
dc.subject nadané dítě cs
dc.subject modely nadání cs
dc.subject specifika nadaného dítěte cs
dc.subject inteligence cs
dc.subject rodina cs
dc.subject sourozenec cs
dc.subject gift en
dc.subject gifted child en
dc.subject gift model en
dc.subject gifted child specification en
dc.subject intelligence en
dc.subject family en
dc.subject sibling en
dc.title Nadané dítě cs
dc.title.alternative Gifted child en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kašpárková, Svatava cs
dc.date.accepted 2009-06-15 cs
dc.description.abstract-translated So far support of gifted children in families is just minor matter for specialists. Importance of family and fixed family relations cannot be missed out. Bachelor thesis is focused on gifted child subject in family background. Teoretical part deals with definitions of gift, gifted child and its characteristics, disturban-ces, intelligence, family and sibling relationship. Practical part examines opinions of parents, gifted children and its siblings of gift, educati-on and family relations subjects using half-structured interview method. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 11525
dc.date.assigned 2009-02-13 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
vaňková_2009_bp.pdf 1.701Mb PDF View/Open
vaňková_2009_vp.doc 50.5Kb Microsoft Word View/Open
vaňková_2009_op.doc 47.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account