Koncepce poradenství Střední školy cestovního ruchu s.r.o. v Rožnově pod Radhoštěm

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Koncepce poradenství Střední školy cestovního ruchu s.r.o. v Rožnově pod Radhoštěm

Show simple item record

dc.contributor.advisor Göttlichová, Marcela cs
dc.contributor.author Ševčíková, Monika cs
dc.date.accessioned 2010-07-13T16:07:07Z
dc.date.available 2010-07-13T16:07:07Z
dc.date.issued 2006-05-15 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1091
dc.description.abstract Práce poskytuje základní informace o systému vnitřní i vnější komunikace školy z pohledu její poradenské činnosti. Na základě analýzy je vytvořen projekt, jehož stěžejní cílovou skupinou jsou rodiče a žáci Střední školy cestovního ruchu s.r.o. Cílem projektu je změnit tradiční způsob komunikace za partnerský model, umožňující přímé zapojení rodičů do školního výchovného procesu. Od realizace projektu se očekává usnadnění komunikace a vzájemné interakce mezi jednotlivými subjekty. V neposlední řadě také pomáhá pedagogům aplikovat jejich IT znalosti a vytváří základy k rozvoji nových výukových programů, které je možno v budoucnu dále realizovat. cs
dc.format 77 s. cs
dc.format.extent 1207464 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Pouze v rámci univerzity cs
dc.subject Marketing školy cs
dc.subject trh vzdělávacích služeb cs
dc.subject sociálně patologické jevy cs
dc.subject poruchy chování cs
dc.subject komunikační prostředí školy cs
dc.subject poradenská činnost cs
dc.subject preventivní činnost cs
dc.subject kariérové poradenství cs
dc.subject výchovný poradce cs
dc.subject školní metodik prevence cs
dc.subject třídní učitel cs
dc.subject Minimální preventivní program cs
dc.subject School marketing en
dc.subject education service market en
dc.subject socially-pathological phenomena en
dc.subject behaviour defects en
dc.subject communication environment of school en
dc.subject consultant service en
dc.subject prevention activity en
dc.subject carrier consultancy en
dc.subject education consultant en
dc.subject school prevention methodist en
dc.subject class teacher en
dc.subject Minimal prevention program en
dc.title Koncepce poradenství Střední školy cestovního ruchu s.r.o. v Rožnově pod Radhoštěm cs
dc.title.alternative Consultancy conception of Secondary School of Tourist Trade en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Světlík, Jaroslav cs
dc.date.accepted 2006-06-07 cs
dc.description.abstract-translated This publication provides basic information about internal and external school communication system in the view of its advisory service. Project is built on analysis base and its fundamental destination group are parents and students of Secondary School of Tourist Trade Ltd. Project aim is to change traditional way of communication to partner model enabling direct involvement of parents to school education process. We expect that the project realisation will make communication and mutual interaction between singular subjects easier. Also it will help teachers to apply their IT knowledge and make basic stones to the development of new education programs which will be possible to realise in the future. en
dc.description.department Ústav marketingových komunikací cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/185 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 2795
dc.date.assigned 2006-01-13 cs
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
ševčíková_2006_dp.pdfBlocked 1.151Mb PDF View/Open
ševčíková_2006_vp.doc 63.5Kb Microsoft Word View/Open
ševčíková_2006_op.doc 60Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account