teoretická část: VÝRAZOVÉ PROSTREDKY JAPONSKÉ ANIMACE praktická část: MYŠÍ SVATBA

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

teoretická část: VÝRAZOVÉ PROSTREDKY JAPONSKÉ ANIMACE praktická část: MYŠÍ SVATBA

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dvořáčková, Markéta cs
dc.contributor.author Houzarová, Eliška cs
dc.date.accessioned 2010-07-18T09:55:14Z
dc.date.available 2010-07-18T09:55:14Z
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/10971
dc.description.abstract teoretická část: Termín Anime oznacuje japonskou kreslenou animaci, která je sjednocena svojí typickou estetikou. Obvykle je založena na výtvarném stylu komiksu manga. Pro anime je charakteristická pestrost žánru a zamerení na ruzné vekové skupiny publika. Hrdinové jsou vetšinou deti nebo mladí lidé, i když je príbeh myšlenkove složitý nebo tragický. Dobro a zlo není jednoduše oddeleno. Typický je prvek "elegie", zachycující témata pomíjivosti. Postavy v anime se vyvíjejí, dokonce stárnou. Jsou výrazne výtvarne stylizované, narozdíl od pozadí, které je velmi realistické. Nejpropracovanejší anime bývají celovecerní filmy. Pro videotrh je urcený méne nárocný formát OAV (original animated video) a nejbežnejší podobou japonské animace jsou seriály, jejichž kvalita se ruzní. Anime se objevuje spolecne s prvními animovanými filmy a postupem casu získává svoji soucasnou podobu. Výtvarný styl má své zretelné znaky, ale i pres to existuje u ruzných tvurcu výrazný individuální zpusob práce. Anime vychází z japonských tradic, ale jsou zde i vlivy západní kultury a je proto dobre pochopitelné i jinde, než v Japonsku. praktická část: Animovaný kreslený film na motivy japonské pohádky. cs
dc.format 45 s., 39 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 11110168 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject anime cs
dc.subject manga cs
dc.subject japonská animace cs
dc.subject animovaný film cs
dc.subject anime en
dc.subject manga en
dc.subject Japanese animation en
dc.subject animated film en
dc.title teoretická část: VÝRAZOVÉ PROSTREDKY JAPONSKÉ ANIMACE praktická část: MYŠÍ SVATBA cs
dc.title.alternative teoretická část: Means of Expression in the Japanese Animation praktická část: The Mouse's Wedding - Japanese Fairy Tale en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee cs
dc.date.accepted 2009-08-24 cs
dc.description.abstract-translated Japanese animation, also known as anime, is usually based on the graphic style of Japanese manga comics. Anime is jointed by its typical aesthetics. Diversity of genre and direction to different age groups is significant for it. Heroes are mostly children, or teen-agers, though story is intellectual, complicated or tragic. Good and evil isn't simply separated. Typical is "elegiac mode'q, that conceive ideas of passing nature. Main characters are evolving, even growing older. They are very visual stylized, in contrast to background, that is much more realist. Full-length movies are the most sophisticate. OAV (original animated video) is less ambitious format that is directed to video-market. Series are most common shape of the Japanese animation, which have different quality. Anime is appeared along with first animated movies and is obtaining present form trough the time. Visual style have its obvious attributes, through creators have different expressive individual hand. Anime is integrated with Japanese tradition, but there are also western cultural influences, so it is even well understandable all over the world. en
dc.description.department Ústav animace a audiovize cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/183 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia a design - Animovaná tvorba cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia and Design - Animation en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name MgA. cs
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cs
dc.thesis.degree-program Fine Arts en
dc.identifier.stag 8233
dc.date.assigned 2009-02-26 cs
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
houzarová_2009_dp.pdf 10.59Mb PDF View/Open
houzarová_2009_vp.doc 70Kb Microsoft Word View/Open
houzarová_2009_op.doc 39Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account