Strategie rozvoje mikroregionu Mohelnicko

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Strategie rozvoje mikroregionu Mohelnicko

Show simple item record

dc.contributor.advisor Macháček, Jiří cs
dc.contributor.author Machálková, Lenka cs
dc.date.accessioned 2010-07-18T10:27:48Z
dc.date.available 2014-05-04T23:00:33Z
dc.date.issued 2009-05-04 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/11031
dc.description.abstract Pro svoji diplomovou práci jsem si vybrala téma Strategie rozvoje mikroregionu Mohelnicko. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy související se zpracováním strategií rozvoje. Praktická část je rozsáhlejší a obsahuje rozbor kapitol, které se týkají různých oblastí. Jednotlivé oblasti se zaměřují například na socioekonomický stav města, infrastrukturu, hospodaření, životní prostředí města a další. Součástí praktické části je také SWOT analýza města. Na tuto analýzu navazuje formulace strategických cílů, priorit a opatření. Poslední částí práce je katalog projektů, který by mohl do budoucna přispět k nastartování dalšího rozvoje mikroregionu. cs
dc.format 97 s. cs
dc.format.extent 4058897 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 04.05.2014 cs
dc.subject strategický plán cs
dc.subject region cs
dc.subject rozvoj cs
dc.subject mikoregion cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject Mohelnicko cs
dc.subject projekt cs
dc.subject strategický cíl cs
dc.subject Strategic plan en
dc.subject region en
dc.subject development en
dc.subject microregion en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject Mohelnicko en
dc.subject project en
dc.subject strategic goal en
dc.title Strategie rozvoje mikroregionu Mohelnicko cs
dc.title.alternative The strategy of the development of microregion Mohelnicko en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Novosák, Jiří cs
dc.date.accepted 2009-05-25 cs
dc.description.abstract-translated For my Diploma's paper, I opted for the topic of The strategy of the development of microregion Mohelnicko. The paper comprises two parts, theoretical and practical. The theoretical part defines the fundamental notions relating to processing the development strategy. The practical part is rather more extensive and comprises several chapters analysing the various aspects of this issue. The particular fields of interest contained herein focus on issues of the likes of the microregion's socio-economic status, the infrastructure, its econ-omy, the environment and other. The practical part of the work also includes a SWOT analysis on the micorregion. After this part follows formulation of strategic goals. The last part of my Diploma's paper is a project catalogue which might in the future contribute to initiating further development of the microregion. en
dc.description.department Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/178 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public Sector Administration and Regional Development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 12193
dc.date.assigned 2009-03-09 cs
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
machálková_2009_dp.pdfBlocked 3.870Mb PDF View/Open
machálková_2009_vp.doc 56Kb Microsoft Word View/Open
machálková_2009_op.doc 58Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account