Hodnocení finančního zdraví textilního podniku Raymond Group, s.r.o. v letech 2004 - 2007

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Hodnocení finančního zdraví textilního podniku Raymond Group, s.r.o. v letech 2004 - 2007

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ovčačíková, Sabina cs
dc.contributor.author Máčalová, Anna cs
dc.date.accessioned 2010-07-18T10:32:29Z
dc.date.available 2010-07-18T10:32:29Z
dc.date.issued 2008-12-12 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/11047
dc.description.abstract V mé bakalářské práci se věnuji finanční analýze podniku Raymond Group, s.r.o. Cílem mé bakalářské práce je předložit vedení společnosti návrhy na zlepšení situace ve firmě. Při zpracování mé práce jsem se nejdříve zaměřila na samotný pojem finanční analýzy z teoretického hlediska. Poté následuje praktická část, ve které provádím vlastní finanční analýzu. V této části hodnotím a komentuji vypočtené finanční ukazatele. V závěru své práce předkládám firmě doporučení pro zlepšení celkové finanční situace. cs
dc.format 68 s., 9 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 1098767 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Pouze v rámci univerzity cs
dc.subject finanční analýza cs
dc.subject rozvaha cs
dc.subject výkaz zisků a ztrát cs
dc.subject aktiva cs
dc.subject pasiva cs
dc.subject dlouhodobý majetek cs
dc.subject oběžný majetek cs
dc.subject vlastní kapitál cs
dc.subject cizí kapitál cs
dc.subject finanční poměrové ukazatele cs
dc.subject financial analysis en
dc.subject balance en
dc.subject profit and loss statement en
dc.subject assets en
dc.subject debts en
dc.subject long term assets en
dc.subject short term assets en
dc.subject shareholders' capital en
dc.subject foreign capital en
dc.subject financial ratio indicators en
dc.title Hodnocení finančního zdraví textilního podniku Raymond Group, s.r.o. v letech 2004 - 2007 cs
dc.title.alternative Financial health analysis of textile company Raymond Group, Ltd in years 2004 - 2007 en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Heczková, Eva cs
dc.date.accepted 2009-01-12 cs
dc.description.abstract-translated My bachelor thesis is dealing with financial analysis of company Raymond Group, Ltd. The purpose of this thesis is a suggestion to management about precaution to improve the financial situation of their company. While I was working on my thesis I focused on financial analysis in theoretical part. Than I made financial analysis in practise part. In this part I assess and comment financial indicators. In conclusion I suggest to management some recommendation to improve overall financial situation. en
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/123 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Finanční řízení podniku cs
dc.thesis.degree-discipline Financial management of enterprises en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 10355
dc.date.assigned 2008-10-10 cs
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
máčalová_2009_bp.pdfBlocked 1.047Mb PDF View/Open
máčalová_2009_vp.pdf 61.92Kb PDF View/Open
máčalová_2009_op.doc 53Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account