Úroveň připravenosti profesionálních řidičů k poskytování první pomoci v terénu

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Úroveň připravenosti profesionálních řidičů k poskytování první pomoci v terénu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bílková, Andrea cs
dc.contributor.author Krejčí, Lucie cs
dc.date.accessioned 2010-07-18T10:34:48Z
dc.date.available 2010-07-18T10:34:48Z
dc.date.issued 2009-06-04 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/11052
dc.description.abstract Název mé bakalářské práce zní: " Úroveň připravenosti profesionální řidičů k poskytování první pomoci v terénu". Práce má část teoretickou, kde se zaměřuji na situaci dopravních nehod na území ČR, na školení profesionálních řidičů, na základy první pomoci a integro-vaný záchranný systém, dále část praktickou, kde vyhodnocuji dotazníkové šetření, anketu a pozorování při výuce první pomoci v autoškole. Výstupem mé práce je plakát. cs
dc.format 87 s., 52 s. příloh cs
dc.format.extent 5017320 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject dopravní nehoda cs
dc.subject školení profesionálních řidičů cs
dc.subject první pomoc cs
dc.subject integrovaný záchranný systém cs
dc.subject traffic accident en
dc.subject training of professional drivers en
dc.subject first aid en
dc.subject integrated safety system en
dc.title Úroveň připravenosti profesionálních řidičů k poskytování první pomoci v terénu cs
dc.title.alternative Readiness level of professional drivers to give first aid in the field en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Cichá, Martina cs
dc.date.accepted 2009-06-23 cs
dc.description.abstract-translated My topic of graduate work is: "Readiness level of professional drivers to give first aid in the field". The work comprises both the theoretical and the practical part. While the for-mer is focused on the state of traffic accidents which took place on the territory of the Czech Republic, the training of professional drivers, the basics of first aid and the integra-ted safety system, the latter deals with the evaluation of a questionnaire survey, a poll sur-vey and an observation made during first aid training at driving school. The output of the work is a poster. en
dc.description.department Ústav ošetřovatelství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/100 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cs
dc.thesis.degree-discipline General Nurse en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cs
dc.thesis.degree-program Health Care en
dc.identifier.stag 10865
dc.date.assigned 2009-02-05 cs
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
krejčí_2009_bp.pdf 4.784Mb PDF View/Open
krejčí_2009_vp.doc 56.5Kb Microsoft Word View/Open
krejčí_2009_op.doc 58.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account