Program rozvoje města Uherské Hradiště zaměřený na oblast sociální služby a zdravotnictví.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Program rozvoje města Uherské Hradiště zaměřený na oblast sociální služby a zdravotnictví.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Macháček, Jiří
dc.contributor.author Abrhámová, Michaela
dc.date.accessioned 2010-07-18T12:07:31Z
dc.date.available 2010-07-18T12:07:31Z
dc.date.issued 2010-05-03
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/11060
dc.description.abstract Pro svou diplomovou práci jsem zvolila téma' "Program rozvoje města Uherské Hradiště zaměřený na sociální služby a zdravotnictví". Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část obsahuje vymezení základních pojmů z regionálního rozvoje, rozvoje měst a obcí a ze sociální a zdravotní politiky. Praktická část je rozsáhlejší a je věnována rozboru stávající situace města, kde se zaměřuji na obecnou charakteristiku a soci-oekonomickou charakteristiku města se zaměřením na vybranou oblast. Po analýze sou-časného stavu následně provedu SWOT analýzu. V závěrečné části práce stanovím strate-gické cíle rozvoje, návrhy opatření rozvojových možností a katalog projektů. Cílem práce je stanovit rozvojové problémy, možná opatření a řešení k podpoře rozvoje města Uherské Hradiště v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví. cs
dc.format 103 s. cs
dc.format.extent 3680107 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject program rozvoje obce cs
dc.subject regionální rozvoj cs
dc.subject sociální služby cs
dc.subject zdravotnictví cs
dc.subject socioekonomická analýza cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject strategické cíle rozvoje cs
dc.subject katalog projektů cs
dc.subject development programme en
dc.subject regional development en
dc.subject social services en
dc.subject health care en
dc.subject socio-economics analyse en
dc.subject SWOT analyse en
dc.subject strategic aims of development en
dc.subject cataloge of projects en
dc.title Program rozvoje města Uherské Hradiště zaměřený na oblast sociální služby a zdravotnictví. cs
dc.title.alternative The programme of development of Uherské Hradiště in the sphere of social services and public health en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Novosák, Jiří
dc.date.accepted 2010-05-24
dc.description.abstract-translated As a subject of my dissertation work I have chosen, "The programme of development of Uherské Hradiště in the sphere of social services and health care". The work is devided into a theoretical and practical part. The theoretical part includes definitions of fundamental terms related to a regional development, municipal and social and health policy. The practical part is larger and is localized to analyzing the current situation of the city, where I located of general characteristics of the city and socio-economic characteristics of city, focusing on a selected area. After analyzing of currenct situation conduct a SWOT analy-sis. Finally, I'm going to determine strategical aims of development, to draw up develop-ment potentialities and a catalogue of projects. The intention of this work is to determine the problems of development and try to propose possible steps leading to a support of Uherské Hradiště's development in the sphere of social services and health care. en
dc.description.department Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/178 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public Sector Administration and Regional Development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 15700
dc.date.assigned 2010-03-29
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
abrhámová_2010_dp.pdf 3.509Mb PDF View/Open
abrhámová_2010_vp.doc 68Kb Microsoft Word View/Open
abrhámová_2010_op.doc 66.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account