Legální aspekty americké občanské války

DSpace Repository

Language: English čeština 

Legální aspekty americké občanské války

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sedláčková, Radka
dc.contributor.author Varkočková, Šárka
dc.date.accessioned 2010-07-18T12:18:40Z
dc.date.available 2010-07-18T12:18:40Z
dc.date.issued 2010-05-07
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/11088
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá legálními aspekty americké občanské války, popisuje a rozebírá jednotlivé dokumenty, které byly v jejím průběhu vydány a schváleny. Přední osobností celého dění byl president Abraham Lincoln, tudíž klíčovým faktem celé studie je zjištění, zdali se choval v souladu s předpisy a ústavou. Práce dochází k závěru, že prezident Lincoln vládl né vždy podle předpisů a ústavy, přesto však je jeho vláda vyhodnocena převážně pozitivně. cs
dc.format 40 s, 28 s. příloh cs
dc.format.extent 1337174 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Občanská válka cs
dc.subject Ústava cs
dc.subject Abraham Lincoln cs
dc.subject otroctví cs
dc.subject Habeas Corpus cs
dc.subject Konfiskační akt cs
dc.subject Emancipační akt cs
dc.subject Civil war en
dc.subject Constitution en
dc.subject Abraham Lincoln en
dc.subject slavery en
dc.subject Habeas Corpus en
dc.subject Confiscation Act en
dc.subject Emancipation Proclamation en
dc.title Legální aspekty americké občanské války cs
dc.title.alternative Legal Aspects of the American Civil War en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Bell, Gregory Jason
dc.date.accepted 2010-06-17
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis applies of the legal aspects of the American Civil War, it describes and analyzes particular documents that were issued and enacted in its duration. The leading figure of the whole event was the President Abraham Lincoln, thus the key fact of all this study is finding out if he was acting in accordance with the rules and the Constitution. The study concludes that President Lincoln did not always rule according to regulation and the Constitution; for all that his administration is appraised predominantly in a positive way en
dc.description.department Ústav anglistiky a amerikanistiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/13 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro manažerskou praxi cs
dc.thesis.degree-discipline English for Business Administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Filologie cs
dc.thesis.degree-program Philology en
dc.identifier.stag 13960
dc.date.assigned 2010-01-08
utb.result.grade D
local.subject americká občanská válka (1861-1865) cs
local.subject Lincoln, Abraham, 1809-1865 cs
local.subject American civil war (1861-1865) en
local.subject Lincoln, Abraham, 1809-1865 en


Files in this item

Files Size Format View
varkočková_2010_bp.pdf 1.275Mb PDF View/Open
varkočková_2010_vp.doc 48Kb Microsoft Word View/Open
varkočková_2010_op.doc 47Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account