Being British - exploring the identity

DSpace Repository

Language: English čeština 

Being British - exploring the identity

Show simple item record

dc.contributor.advisor Janasová, Helena
dc.contributor.author Manová, Veronika
dc.date.accessioned 2010-07-18T12:31:11Z
dc.date.available 2010-07-18T12:31:11Z
dc.date.issued 2010-05-07
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/11112
dc.description.abstract Tato práce pojednává o současném skloňovaném pojmu Britishness především ve smyslu úpadku a poukazuje na fakt, že jednotlivé národy žijící ve Velké Británii inklinují ke svým národním identitám spíše než k identitě Britské. Klade si za cíl přiblížit současnou situaci a objasnit otazky: Co vedlo k těmto debatám? Co způsobilo úpadek? Byla to jen velká vlna přistěhovalců ze zemí rozpadlého Britského impéria? A jak vůbec definovat Britishness? Kdo je považován za Brita a kdo se jím skutečně cítí. Jednou z odpovědí na řešení této situace je rozšíření školních osnov o předmět "Život v UK - soužití s rozdíly od kterého si Britská vláda slibuje posílení sociální soudržnosti. cs
dc.format 45 cs
dc.format.extent 1486725 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Britové cs
dc.subject "Britishness" cs
dc.subject identita cs
dc.subject Britská identita cs
dc.subject being British en
dc.subject Britishness en
dc.subject identity en
dc.subject decline en
dc.title Being British - exploring the identity cs
dc.title.alternative Being British - exploring the identity en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Atcheson, Hana
dc.date.accepted 2010-06-16
dc.description.abstract-translated This work deals with contemporary, frequently discussed notion of Britishness especially in the sense of decline and points to the fact that the individual nations living in Great Britain tend to identify with their national identity rather than to the British one. The goal of this paper is to examine the contemporary position and to unravel questions: what stirred these debates? What caused the decline? Was it just a huge wave of immigrants from the countries of the dissolved British Empire? How to define Britishness at all? Who is considered British and who actually feels British? One possible solution of this situation would be to broaden the national curriculum to include a new subject: "Life in the UK-Living with difference'q from which the British government awaits strengthening the social cohesion. en
dc.description.department Ústav anglistiky a amerikanistiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/13 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro manažerskou praxi cs
dc.thesis.degree-discipline English for Business Administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Filologie cs
dc.thesis.degree-program Philology en
dc.identifier.stag 13919
dc.date.assigned 2010-01-07
utb.result.grade D
local.subject národní identita cs
local.subject Velká Británie cs
local.subject national identity en
local.subject Great Britain en


Files in this item

Files Size Format View
manová_2010_bp.pdf 1.417Mb PDF View/Open
manová_2010_vp.doc 53.5Kb Microsoft Word View/Open
manová_2010_op.doc 48Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account