Socio-economic benefits of Local Exchange Trading Systems in Australia

DSpace Repository

Language: English čeština 

Socio-economic benefits of Local Exchange Trading Systems in Australia

Show simple item record

dc.contributor.advisor Přímal, Radim
dc.contributor.author Řehulek, Michal
dc.date.accessioned 2010-07-18T12:49:17Z
dc.date.available 2010-07-18T12:49:17Z
dc.date.issued 2010-05-07
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/11142
dc.description.abstract V této bakalářské práci se zabývám problematikou místních tržních směnných systémů (LETS) a jejich sociálními a ekonomickými přínosy u vybraných systémů v Austrálii. Cílem práce je najít a ohodnotit tyto přínosy jak pro členy těchto komunit, tak pro rozvoj místního obchodu. Teoretická část definuje LETS, popisuje vznik a vývoj těchto systémů do současné podoby, vymezuje základní principy fungování, funkce v administrativě a také zařazuje tyto směnné tržní systémy do rozvinutého ekonomického systému. Praktická část je rozdělena na dvě části. První nastiňuje situaci LETS v Austrálii. Druhá část se zabývá provedeným výzkumem, jehož cílem bylo ohodnotit a srovnat sociální a ekonomické přínosy těchto systémů. cs
dc.format 56 s. , 4 s. obr. příloh. cs
dc.format.extent 1708412 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject LETS cs
dc.subject místní cs
dc.subject tržní cs
dc.subject směnný cs
dc.subject systém cs
dc.subject komunita cs
dc.subject přínosy cs
dc.subject sociální cs
dc.subject ekonomické cs
dc.subject Austrálie cs
dc.subject rozvoj cs
dc.subject dotazník cs
dc.subject LETS en
dc.subject local en
dc.subject trading en
dc.subject exchange en
dc.subject system en
dc.subject community en
dc.subject benefits en
dc.subject social en
dc.subject economic en
dc.subject Australia en
dc.subject development en
dc.subject questionnaire en
dc.title Socio-economic benefits of Local Exchange Trading Systems in Australia cs
dc.title.alternative Socio-economic benefits of Local Exchange Trading Systems in Australia en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Štefánek, Radoslav
dc.date.accepted 2010-06-17
dc.description.abstract-translated In this bachelor thesis I focus on an issue of Local Exchange Trading Systems (LETS) and their social and economic benefits at chosen systems in Australia. Aim of the thesis is to find and evaluate these benefits for the members as well as for the local trade development. Theoretical part defines LETS, describes establishment and development of these systems until the present shape and describes basic operating principles. Administration functions are listed. Local exchange trading systems are categorized into a developed economic system. Practical part is divided into two parts. First one foreshadows situation of LETS in Australia. My survey which is targeted on evaluation and comparison of social and economic benefits of these systems is elaborated. en
dc.description.department Ústav anglistiky a amerikanistiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/13 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro manažerskou praxi cs
dc.thesis.degree-discipline English for Business Administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Filologie cs
dc.thesis.degree-program Philology en
dc.identifier.stag 13946
dc.date.assigned 2010-01-08
utb.result.grade B
local.subject lokální měna cs
local.subject Austrálie cs
local.subject obchod cs
local.subject local currency en
local.subject Australia en
local.subject trade en


Files in this item

Files Size Format View
řehulek_2010_bp.pdf 1.629Mb PDF View/Open
řehulek_2010_vp.doc 49.5Kb Microsoft Word View/Open
řehulek_2010_op.doc 47.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account