Digital Signature in Organisations

DSpace Repository

Language: English čeština 

Digital Signature in Organisations

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jašek, Roman
dc.contributor.author Lukašíková, Ivana
dc.date.accessioned 2010-07-18T12:56:21Z
dc.date.available 2010-07-18T12:56:21Z
dc.date.issued 2010-05-07
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/11160
dc.description.abstract Tato práce s názvem "Elektronický podpis v organizacích" shrnuje základní fakta o elektronickém podpisu. Vyzdvihuje jeho vysokou bezpečnost, která je zaručena několika faktory najednou. Zabývá se také certifikačními autoritami, jejich funkcemi a popisem kvalifikovaných certifikačních autorit působících v České Republice. Rozebírá také typy certifikátů a jejich platnost v jiných zemích. Jsou zde také popsány základy asymetrického šifrování. Popisuje také možné problémy spojené s používáním elektronického podpisu, jako je např. jeho zneužitelnost či problémy s dlouhodobou archivací elektronicky podepsaných dokumentů. Snaží se zachytit důvody nízkého zájmu o elektronický podpis a zjistit podvědomí a názor veřejnosti na elektronický podpis. Nabízí také možné řešení na zvýšení použitelnosti elektronického podpisu a zlepšení obecného náhledu na elektronický podpis. cs
dc.format 49 s. cs
dc.format.extent 2602616 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject elektronický podpis cs
dc.subject zaručený elektronický podpis cs
dc.subject certifikační autorita cs
dc.subject kvalifikovaná certifikační agentura cs
dc.subject certifikát cs
dc.subject kvalifikovaný certifikát cs
dc.subject bezpečnost cs
dc.subject kryptografie cs
dc.subject šifra cs
dc.subject Digital Signature en
dc.subject Advanced Digital Signature en
dc.subject Certification Authority en
dc.subject Qualified Certification Agency en
dc.subject Certificate en
dc.subject Qualified certificate en
dc.subject Security en
dc.subject Cryptography en
dc.subject Cipher en
dc.title Digital Signature in Organisations cs
dc.title.alternative Digital Signature in Organisations en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Malaník, David
dc.date.accepted 2010-06-15
dc.description.abstract-translated This thesis "Digital Signature in Organizations'q summarizes the basic facts about Digital Signature. It emphasizes the high level of safety of a Digital Signature which is guaranteed by several factors at once. It also deals with the certification authorities, their functions and list of qualified certification authorities operating in the Czech Republic. Thesis also deals with the types of certificates and their validity in other countries. There are also described basics of asymmetric cryptography. It also describes the potential problems associated with the use of Digital Signatures, such as his security risks or problems with long-term archiving of electronically signed documents. It tries to capture the reasons for the low interest in the Digital Signature and establish awareness and public opinion on the Digital Signature. It also offers a possible solution to increase the usage of Digital Signatures and improve the opinion on the Digital Signature. en
dc.description.department Ústav anglistiky a amerikanistiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/13 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro manažerskou praxi cs
dc.thesis.degree-discipline English for Business Administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Filologie cs
dc.thesis.degree-program Philology en
dc.identifier.stag 13925
dc.date.assigned 2010-01-07
utb.result.grade D


Files in this item

Files Size Format View
lukašíková_2010_bp.pdf 2.482Mb PDF View/Open
lukašíková_2010_vp.doc 69.5Kb Microsoft Word View/Open
lukašíková_2010_op.pdf 149.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account