Contemporary British Sub-Cultures

DSpace Repository

Language: English čeština 

Contemporary British Sub-Cultures

Show simple item record

dc.contributor.advisor Janasová, Helena
dc.contributor.author Urbánková, Hana
dc.date.accessioned 2010-07-18T13:48:31Z
dc.date.available 2010-07-18T13:48:31Z
dc.date.issued 2010-05-05
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/11252
dc.description.abstract Tato práce popisuje britské subkultury od druhé poloviny dvacátého století do roku 2010. Mapuje subkultury od jejich vzniku v návaznosti na situaci v zemi, zkoumá jejich typické vnější i vnitřní znaky a poukazuje na oblasti všedního života, v kterých se dané subkultury promítly nebo stále promítají. Práce dochází k závěru, že každá subkultura prochází svým životním cyklem a je přirozeným společenským procesem, kterým lidé reagují na určité události a situaci v zemi. cs
dc.format 53 s. (76 052 znaků) cs
dc.format.extent 1661663 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Britské subkultury cs
dc.subject kultura cs
dc.subject hlavní proud cs
dc.subject móda cs
dc.subject styl cs
dc.subject hudba cs
dc.subject vliv cs
dc.subject rozptyl cs
dc.subject životní cyklus subkultur cs
dc.subject Rastafariáni cs
dc.subject Teddy Boys cs
dc.subject Modernisté cs
dc.subject Hipís cs
dc.subject Skinheadi cs
dc.subject Punkeři cs
dc.subject subkultura Goths cs
dc.subject Emo cs
dc.subject subkultura Chavs cs
dc.subject British sub-cultures en
dc.subject culture en
dc.subject mainstream en
dc.subject fashion en
dc.subject style en
dc.subject music en
dc.subject impact en
dc.subject diffusion en
dc.subject life cycle of sub-cultures en
dc.subject Rastafarians en
dc.subject Teddy Boys en
dc.subject Mods en
dc.subject Hippies en
dc.subject Skinheads en
dc.subject Punks en
dc.subject Goths en
dc.subject Emos en
dc.subject Chavs en
dc.title Contemporary British Sub-Cultures cs
dc.title.alternative Contemporary British Sub-Cultures en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Bell, Gregory Jason
dc.date.accepted 2010-06-17
dc.description.abstract-translated This thesis describes British sub-cultures from 1950 to 2010. It examines the origin of sub-cultures connected to the situation in country, their inner and outer features and shows the areas of their influence in the mainstream society. The thesis concludes that each sub-culture goes through its life cycle and it is a social process which is caused by the people?s reaction to particular events and situation in the country. en
dc.description.department Ústav anglistiky a amerikanistiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/13 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro manažerskou praxi cs
dc.thesis.degree-discipline English for Business Administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Filologie cs
dc.thesis.degree-program Philology en
dc.identifier.stag 13917
dc.date.assigned 2010-01-07
utb.result.grade B
local.subject subkultury cs
local.subject Velká Británie cs
local.subject subcultures en
local.subject Great Britain en


Files in this item

Files Size Format View
urbánková_2010_bp.pdf 1.584Mb PDF View/Open
urbánková_2010_vp.doc 54Kb Microsoft Word View/Open
urbánková_2010_op.doc 67.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account