Hodnocení měření mikrometrickým odpichem a Lasertrackeru

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Hodnocení měření mikrometrickým odpichem a Lasertrackeru

Show simple item record

dc.contributor.advisor Lukovics, Imrich cs
dc.contributor.author Mandrholc, Petr cs
dc.date.accessioned 2010-07-18T14:19:39Z
dc.date.available 2010-07-18T14:19:39Z
dc.date.issued 2010-05-19 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/11291
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá hodnocením měření vnitřního poloměru před svařením paketů ke konstrukci statoru dvěma měřidly. Praktická měření jsou provedena ve společnosti PSP Engeneering a.s. Přerov pro zahraničního objednavatele spo-lečnosti Siemens. V úvodu práce přiblížím pojem metrologie a jeho strukturu v ČR. Dále seznámím čtenáře s různými typy měřidel a jejich vyhodnocením pro měření délek. V praktické části je mým cílem posoudit a nabídnout případný způsob metody měření vnitřního poloměru. cs
dc.format 92 s. , 56 s. příloh cs
dc.format.extent 2956274 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject metrologie cs
dc.subject měřidlo cs
dc.subject laser cs
dc.subject Metrologie en
dc.subject Messgerät en
dc.subject Laser en
dc.title Hodnocení měření mikrometrickým odpichem a Lasertrackeru cs
dc.title.alternative Evaluation Measurement Internal micrometer and Lasertracker en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Holešovský, František cs
dc.date.accepted 2010-06-09 cs
dc.description.abstract-translated Die Diplomarbeit befasst sich mit der Auswertung einer Messung des inneren Ra-dius vor dem Schweißen der Paketen zur Konstruktion des Stators, wobei die Messung mit zwei Messgeräten durchgeführt wird. Die praktischen Messungen werden im Unter-nehmen PSP Engineering a.s. Prerov für den ausländischen Auftraggeber Firma Siemens realisiert. Am Anfang der Diplomarbeit werde ich den Begriff Metrologie und ihre Struktur in der Tschechischen Republik näher bringen. Danach mache ich den Lesern verschiedene Messgerätetypen und ihre Auswertung für die Messung der Längen bekannt. Das Ziel meines praktischen Teils ist die Beurteilung und die Auswahl der Messmethode des inneren Radius. en
dc.description.department Ústav výrobního inženýrství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/206 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Řízení jakosti cs
dc.thesis.degree-discipline Quality Control en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process Engineering en
dc.identifier.stag 14255
dc.date.assigned 2010-02-19 cs
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
mandrholc_2010_dp.pdf 2.819Mb PDF View/Open
mandrholc_2010_vp.doc 38Kb Microsoft Word View/Open
mandrholc_2010_op.doc 38.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account