Analýza papežské návštěvy Benedikta XVI. v ČR z hlediska marketingových komunikací

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza papežské návštěvy Benedikta XVI. v ČR z hlediska marketingových komunikací

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bačuvčík, Radim
dc.contributor.author Heger, Milan
dc.date.accessioned 2010-07-18T17:42:46Z
dc.date.available 2010-07-18T17:42:46Z
dc.date.issued 2010-05-10
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/11330
dc.description.abstract Ve své bakalářské práci se zaměřuji na zhodnocení Apoštolské návštěvy České republiky vykonanou papežem Benediktem XVI., která se odehrála v září 2009 Teoretická část obsahuje stručné seznámení s Římskokatolickou církví, předchozími ná-vštěvami a osobnostmi obou papežů, kteří naši zemi navštívili. V praktické části zanalyzuji komunikaci církve, přípravu a průběh návštěvy a reakci veřejnosti a tisku. Na základě těch-to údajů zhodnotím efekt návštěvy a navrhnu zlepšení. cs
dc.format 56 cs
dc.format.extent 4246614 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject event cs
dc.subject náboženství cs
dc.subject press relations cs
dc.subject public relations cs
dc.subject marketing cs
dc.subject event en
dc.subject religion en
dc.subject press relations en
dc.subject public relations en
dc.subject marketing en
dc.title Analýza papežské návštěvy Benedikta XVI. v ČR z hlediska marketingových komunikací cs
dc.title.alternative Analysis of visit of pope Benedict XVI to the Czech Republic from the marketing viewpoint en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Gregarová, Magda
dc.date.accepted 2010-05-25
dc.description.abstract-translated In my bachelor thesis I focus on analysis of Benedict's XVI. pastoral trip to Czech Repub-lic, which took place in September 2009. Theoretical part contains brief familiarization with Roman Catholic Church, previous visits and personality and views of both popes who visited Czech Republic. In practical part I will analyze church communication, preparation and course of the visit and reaction of public and press. Following these facts I will evaluate effects of the visit and propose fu-ture changes. en
dc.description.department Ústav marketingových komunikací cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/126 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 13613
dc.date.assigned 2009-12-01
utb.result.grade D
utb.result.grade D


Files in this item

Files Size Format View
heger_2010_bp.pdf 4.049Mb PDF View/Open
heger_2010_vp.pdf 53.19Kb PDF View/Open
heger_2010_op.pdf 58.43Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account