Finanční analýza společnosti D H J - Kovo, s.r.o.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Finanční analýza společnosti D H J - Kovo, s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Paseková, Marie
dc.contributor.author Zálešáková, Jitka
dc.date.accessioned 2010-07-18T18:03:26Z
dc.date.available 2010-07-18T18:03:26Z
dc.date.issued 2010-05-06
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/11370
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá finanční analýzou společnosti D H J - Kovo, s.r.o. Jejím cílem je zhodnotit finanční situaci dané společnosti v letech 2004 - 2008 a navrhnout možná opatření vedoucí ke zlepšení finančního řízení společnosti. Teoretická část popisuje uživatele, zdroje a metody finanční analýzy. Praktická část obsahuje finanční analýzu společnosti, při které byly použity absolutní, rozdílové, poměrové a souhrnné ukazatele. Získané hodnoty jsou zpracovány do grafů a tabulek. cs
dc.format 62 s. , 10 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 1999531 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject finanční analýza cs
dc.subject účetní výkazy cs
dc.subject absolutní ukazatele cs
dc.subject poměrové ukazatele cs
dc.subject rozdílové ukazatele cs
dc.subject souhrnné ukazatele cs
dc.subject financial analysis en
dc.subject financial statements en
dc.subject absolute indicators en
dc.subject ratio indicators en
dc.subject subtractive indicators en
dc.subject cumulative indicators en
dc.title Finanční analýza společnosti D H J - Kovo, s.r.o. cs
dc.title.alternative Financial analysis of D H J - Kovo, s.r.o. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Pálka, Přemysl
dc.date.accepted 2010-06-17
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with financial analysis of D H J - Kovo, s.r.o. Its aim is to evaluate the financial situation of the company from 2004 to 2008 and suggest possible measures leading to the improvement of financial management in the company. The theoretical part describes users, sources and methods of a financial analysis. The practical part contains financial analysis of the company by means of absolute, subtractive, ratio and cumulative indicators. The acquired data are processed in graphs and tables. en
dc.description.department Ústav anglistiky a amerikanistiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/13 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro manažerskou praxi cs
dc.thesis.degree-discipline English for Business Administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Filologie cs
dc.thesis.degree-program Philology en
dc.identifier.stag 11238
dc.date.assigned 2010-01-08
utb.result.grade D
local.subject finanční řízení cs
local.subject manažerské účetnictví cs
local.subject financial control en
local.subject managerial accounting en


Files in this item

Files Size Format View
zálešáková_2010_bp.pdf 1.906Mb PDF View/Open
zálešáková_2010_vp.doc 52Kb Microsoft Word View/Open
zálešáková_2010_op.doc 48Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account