Building a dictionary for teaching/learning Social Pedagogy in English

DSpace Repository

Language: English čeština 

Building a dictionary for teaching/learning Social Pedagogy in English

Show simple item record

dc.contributor.advisor Lengálová, Anežka
dc.contributor.author Bartoňová, Zuzana
dc.date.accessioned 2010-07-18T18:06:20Z
dc.date.available 2010-07-18T18:06:20Z
dc.date.issued 2010-05-07
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/11379
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou slovníčku pro výuku sociální pedagogiky v angličtině. V teoretické části je popsán překlad ze všeobecné stránky - jeho základní pravidla, důležité pojmy, které je nutno pro správný překlad znát a možné problémy, se kterými se překladatel při tvorbě cílového textu střetává. Bakalářská práce dále popisuje problematiku lexikografie, druhy slovníků, ale především je zaměřena na slovník dvojjazyčný. Jako příloha této bakalářské práce je přiložen sestavený právě dvojjazyčný slovník a v praktické části jsou popsány postupy, pomocí kterých byl vytvořen. cs
dc.format 37 s., 70 s. příloh cs
dc.format.extent 2149258 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject překlad cs
dc.subject lexikografie cs
dc.subject slovník cs
dc.subject dvojjazyčný slovník cs
dc.subject translation en
dc.subject lexicography en
dc.subject dictionary en
dc.subject bilingual dictionary en
dc.title Building a dictionary for teaching/learning Social Pedagogy in English cs
dc.title.alternative Building a dictionary for teaching/learning Social Pedagogy in English en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Čechová, Hana
dc.date.accepted 2010-06-14
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis is focused on the building of the dictionary concerning with the field of social pedagogy. The translation generally is described in the theoretical part, as well as its basic rules, important terminology and possible problems which may occur during the translational process. The field of lexicography is described as well as the types of dictionaries, especially the bilingual dictionary. There is a completed bilingual dictionary enclosed and procedures which led to the creation of the dictionary described in the practical part of the thesis. en
dc.description.department Ústav anglistiky a amerikanistiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/13 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro manažerskou praxi cs
dc.thesis.degree-discipline English for Business Administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Filologie cs
dc.thesis.degree-program Philology en
dc.identifier.stag 13931
dc.date.assigned 2010-01-07
utb.result.grade C
local.subject Anglicko-české slovníky cs
local.subject odborný jazyk cs
local.subject sociální pedagogika cs
local.subject angličtina cs
local.subject odborné překlady cs
local.subject English-Czech dictionaries en
local.subject professional language en
local.subject social pedagogy en
local.subject English language en
local.subject professional translations en


Files in this item

Files Size Format View
bartoňová_2010_bp.pdf 2.049Mb PDF View/Open
bartoňová_2010_vp.doc 51Kb Microsoft Word View/Open
bartoňová_2010_op.doc 50Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account