Analysis of tropes in Roald Dahl's short stories

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analysis of tropes in Roald Dahl's short stories

Show simple item record

dc.contributor.advisor Máčalová, Jana
dc.contributor.author Vlčková, Iva
dc.date.accessioned 2010-07-18T18:45:08Z
dc.date.available 2010-07-18T18:45:08Z
dc.date.issued 2010-05-06
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/11456
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá analýzou trop ve vybraných povídkách britského spisovatele Roalda Dahla. Tato práce zkoumá povídky Prase (Pig), Skopec na porážku (Lamb to the Slaughter), Bytná (The Landlady), Farářovo potěšení (Parson's Pleasure) a Jirka Sirka (Georgy Porgy). Teoretická část se věnuje spisovateli Roaldu Dahlovi, jeho charakteristickému stylu povídek a také vysvětluje a rozebírá vybrané tropy. Praktická část se zaměřuje na rozbor povídek Roalda Dahla z hlediska trop, zejména nadsázkám, ironii, metaforám, oxymoronům, přirovnáním a zmírnění. cs
dc.format 42 s. cs
dc.format.extent 424088 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Povídky cs
dc.subject analýza cs
dc.subject tropy cs
dc.subject Roadl Dahl cs
dc.subject nadsázka cs
dc.subject ironie cs
dc.subject metafora cs
dc.subject oxymoron cs
dc.subject přirovnání cs
dc.subject zmírnění cs
dc.subject Short stories en
dc.subject analysis en
dc.subject tropes en
dc.subject Roald Dahl en
dc.subject hyperbole en
dc.subject irony en
dc.subject metaphor en
dc.subject oxymoron en
dc.subject simile en
dc.subject understatement en
dc.title Analysis of tropes in Roald Dahl's short stories cs
dc.title.alternative Analysis of tropes in Roald Dahl's short stories en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Svobodová, Dagmar
dc.date.accepted 2010-06-17
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with the analysis of tropes in selected short stories of British author Roald Dahl. This thesis examines short stories Pig, Lamb to the Slaughter, The Landlady, Parson's Pleasure, and Georgy Porgy. The theoretical part treats the author, Roald Dahl, his distinctive writing of short stories, and also explains and construes selected tropes. The practical part is focused on the analysis of short stories of Roald Dahl in terms of selected tropes, especially hyperboles, irony, metaphors, oxymorons, similes and understatements. en
dc.description.department Ústav anglistiky a amerikanistiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/13 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro manažerskou praxi cs
dc.thesis.degree-discipline English for Business Administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Filologie cs
dc.thesis.degree-program Philology en
dc.identifier.stag 13936
dc.date.assigned 2010-01-07
utb.result.grade C
local.subject lexikologie cs
local.subject angličtina cs
local.subject tropy (slovní obraty) cs
local.subject anglická literatura cs
local.subject Dahl, Roald, 1916-1990 cs
local.subject lexicology en
local.subject English language en
local.subject tropy (lexicology) en
local.subject English literature en
local.subject Dahl, Roald, 1916-1990 en


Files in this item

Files Size Format View
vlčková_2010_bp.pdf 414.1Kb PDF View/Open
vlčková_2010_vp.doc 48Kb Microsoft Word View/Open
vlčková_2010_op.doc 45.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account