Technologicky významné chemické látky chmele

DSpace Repository

Language: English čeština 

Technologicky významné chemické látky chmele

Show simple item record

dc.contributor.advisor Rop, Otakar
dc.contributor.author Dobešová, Kornelie
dc.date.accessioned 2010-07-18T19:02:41Z
dc.date.available 2010-07-18T19:02:41Z
dc.date.issued 2010-05-27
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/11486
dc.description.abstract Ve své bakalářské práci popisuji chmel otáčivý (Humulus Lupulus L.) a jeho technologicky významné chemické látky. Zabývám se botanickou charakteristikou rostliny. Zaměřuji se také na aromaticky významné látky chmelových šištic a jejich vlastnosti. Dále uvádím zá-kladní pivovarské suroviny a stručně technologii výroby piva. cs
dc.format 53 s., 4 s. obr. příloh. cs
dc.format.extent 2185223 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject chmel otáčivý cs
dc.subject polyfenolové látky cs
dc.subject aromatické látky cs
dc.subject alfa cs
dc.subject beta-hořké kyseliny cs
dc.subject pivovarské suro-viny cs
dc.subject výroba piva cs
dc.subject hops rotary en
dc.subject polyphenolic substances en
dc.subject flavoring en
dc.subject alfa en
dc.subject beta-bitter acids en
dc.subject the brewers' basic raw materials en
dc.subject production of beer en
dc.title Technologicky významné chemické látky chmele cs
dc.title.alternative Technologically significant chemical compounds of hops en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Hanuštiak, Pavel
dc.date.accepted 2010-06-07
dc.description.abstract-translated In my thesis I describe the rotational hops (Humulus Lupulus L.) and technologically im-portant chemical. Deal with the botanical characteristics of plants. It also focuses on aro-matic substances of hop cones, and properties. Furthermore, present basic brewing ingredi-ents and brewing technology briefly. en
dc.description.department Ústav technologie a mikrobiologie potravin cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/144 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-discipline Chemistry and food technologies en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and food technologies en
dc.identifier.stag 15393
dc.date.assigned 2010-02-11
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
dobešová_2010_bp.pdf 2.083Mb PDF View/Open
dobešová_2010_vp.doc 31.5Kb Microsoft Word View/Open
dobešová_2010_op.doc 32.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account