Analýza marketingové komunikace v organizaci IAESTE

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza marketingové komunikace v organizaci IAESTE

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pospíšil, Jan
dc.contributor.author Kovářová, Radana
dc.date.accessioned 2010-07-18T22:30:44Z
dc.date.available 2010-07-18T22:30:44Z
dc.date.issued 2010-05-07
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/11533
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá analýzou marketingové komunikace mezinárodní studentské neziskové organizace IAESTE (The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience). Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část charakterizuje marketing v neziskovém sektoru, marketingovou komunikaci a její jednotlivé prvky, marketingové prostředí, komunikační proces, integrovanou marketingovou komunikaci a SWOT analýzu. Praktická část charakterizuje organizaci IAESTE a analyzuje současný stav organizace, její mikroprostředí a makroprostředí. Následuje analýza marketingové komunikace a SWOT analýza organizac. Cílem tohoto projektu je vytvořit analýzu současné marketingové komunikace služeb organizace a podat návrhy na její zlepšení. cs
dc.format 43 s., 4. obr. příloh cs
dc.format.extent 674978 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject marketing cs
dc.subject neziskový sektor cs
dc.subject marketingová komunikace cs
dc.subject marketingové prostředí cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject komunikační proces cs
dc.subject marketing en
dc.subject nonprofit sector en
dc.subject marketing communication en
dc.subject marketing background en
dc.subject communication process en
dc.subject SWOT analysis en
dc.title Analýza marketingové komunikace v organizaci IAESTE cs
dc.title.alternative The Marketing Communications Analysis in the IAESTE Organization en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Pilík, Michal
dc.date.accepted 2010-06-15
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis focuses on marketing communication of The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience (IAESTE). The thesis is divided into the theoretical and practical parts. The theoretical part describes the marketing in nonprofit organizations, marketing communication and its particular components, marketing environment, communication process, integrated marketing communications and individual parts of SWOT analysis. The practical part describes the IAESTE and analyses the currently situation of the organization, its microenvironment and macroenvironment, finally the SWOT analysis is following. The goal of this project is to analyze current marketing communications in the organization and suggest some recommendations for their improvement. en
dc.description.department Ústav anglistiky a amerikanistiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/13 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro manažerskou praxi cs
dc.thesis.degree-discipline English for Business Administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Filologie cs
dc.thesis.degree-program Philology en
dc.identifier.stag 13966
dc.date.assigned 2010-01-21
utb.result.grade D
local.subject marketingová komunikace cs
local.subject communication in marketing en


Files in this item

Files Size Format View
kovářová_2010_bp.pdf 659.1Kb PDF View/Open
kovářová_2010_vp.doc 49Kb Microsoft Word View/Open
kovářová_2010_op.doc 55.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account