Zabezpečení kvality sociálních služeb v závislosti na podmínkách jejich poskytování.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Zabezpečení kvality sociálních služeb v závislosti na podmínkách jejich poskytování.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Řehoř, Antonín cs
dc.contributor.author Nečasová, Jana cs
dc.date.accessioned 2010-07-18T23:01:19Z
dc.date.available 2010-07-18T23:01:19Z
dc.date.issued 2010-04-13 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/11582
dc.description.abstract Bakalářská práce pojednává o současných podmínkách pro poskytování sociálních služeb. Zaměřuje se na podmínky zabezpečení sociálních služeb z pohledu poskytovatelů. Teoretická část přináší informace o legislativním rámci, který upravuje zabezpečení poskytování, strukturu podmínek a povinností poskytovatelů. Empirická část je zaměřena na interpretaci informací, získaných prostřednictvím kvalitativního průzkumu u poskytovatelů sociálních služeb a zodpovězení výzkumné otázky, zda podmínky, ve kterých jsou sociální služby poskytovány, napomáhají ke zvýšení jejich kvality. cs
dc.format 48 s. cs
dc.format.extent 461023 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Sociální služby cs
dc.subject poskytovatel cs
dc.subject kvalita cs
dc.subject standardy cs
dc.subject registrace cs
dc.subject sociální pracovník cs
dc.subject vzdělávání cs
dc.subject podmínky poskytování cs
dc.subject Social services en
dc.subject provider en
dc.subject quality en
dc.subject standards en
dc.subject registration en
dc.subject social worker en
dc.subject education en
dc.subject service providing conditions en
dc.title Zabezpečení kvality sociálních služeb v závislosti na podmínkách jejich poskytování. cs
dc.title.alternative Quality assurance of social services depending on provision conditions. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Mazánková, Libuše cs
dc.date.accepted 2010-06-10 cs
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis is focused on contemporary conditions of social service provision and mainly on assurance of social services in the view of the providers. The theoretical part informs about legal framework which regulates social service providing, conditions and responsibilities of providing institutions. The empirical part is focused on interpretation of information based on qualitative research by the social service providers. It also answers the research question ? whether terms and conditions of service providing help to improve the service quality or not. en
dc.description.department Skupina managementu a ekonomiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/98 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 17309
dc.date.assigned 2009-04-30 cs
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
nečasová_2010_bp.pdf 450.2Kb PDF View/Open
nečasová_2010_vp.doc 31.5Kb Microsoft Word View/Open
nečasová_2010_op.doc 29.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account