Computer assisted technology - comparison of programs

DSpace Repository

Language: English čeština 

Computer assisted technology - comparison of programs

Show simple item record

dc.contributor.advisor Lengálová, Anežka
dc.contributor.author Mikuličková, Eliška
dc.date.accessioned 2010-07-18T23:21:29Z
dc.date.available 2010-07-18T23:21:29Z
dc.date.issued 2010-05-05
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/11628
dc.description.abstract V této bakalářské práci se zabývám nástroji pro počítačem podporovaný překlad zvané CAT programy a jejich srovnáním. Teoretická část práce se zabývá principy, teorií a funkcí překlaldu. Dále představuje proces překladu spolu se základními přístupy k němu. Další část se soustřeďuje na mechanický překlad a další druhy počítačem podporovaného překladu, tedy jeho charakteristiky, funkce a jiné vlastnosti. Na závěr teoretické části se práce zaměřuje na technologii - počítačem podporovaného překladu, kde charakterizuje její vlastnosti, výhody, nevýhody a její vliv na práci překladatele. Praktická část se zabývá srovnáním konkrétních CAT nástrojů z několik pohledů zhlediska ceny,podpory formátů, uživatelské rozhraní V závěru práce se na základě dotazníků nachází vyhodnocení získaných údajů spolu s doporučením těchto programů pro různé účely. cs
dc.format 65 cs
dc.format.extent 819941 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject překlad cs
dc.subject počítačem podporovaný překlad cs
dc.subject automatický překlad cs
dc.subject překladová paměť cs
dc.subject terminologická databáze cs
dc.subject translation en
dc.subject computer assisted technology en
dc.subject computer assisted translation en
dc.subject machine translation en
dc.subject translation memory en
dc.subject terminology database en
dc.title Computer assisted technology - comparison of programs cs
dc.title.alternative Computer assisted technology - comparison of programs en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Nemčoková, Katarína
dc.date.accepted 2010-06-16
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis aims at technology of computer assisted translation especially CAT programs and its comparisons. The theoretical part of the bachelor thesis is concerns about the principles, theories and functions of translation. Next, the paper introduces general process of translation together with basic approaches to him. Moreover, the paper is interested in machine translation and other kinds connected with computer assisted translation, so its characteristics, functions and other features. At the end of theoretical part the paper is focused on computer assisted translation itself - it means its characteristics, advantages and disadvantages and its impact on translator's work. The practical part concerns about a comparison of particular CAT tools from several points of views such as price, support of file formats, user interfaces Finally, the bachelor thesis evaluates acquired data, which are based on questionarries and recommends these programs for various purposes. en
dc.description.department Ústav anglistiky a amerikanistiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/13 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro manažerskou praxi cs
dc.thesis.degree-discipline English for Business Administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Filologie cs
dc.thesis.degree-program Philology en
dc.identifier.stag 11204
dc.date.assigned 2010-01-07
utb.result.grade C
local.subject strojové překlady cs
local.subject software cs
local.subject machine translations en
local.subject software en


Files in this item

Files Size Format View
mikuličková_2010_bp.pdf 800.7Kb PDF View/Open
mikuličková_2010_vp.doc 56Kb Microsoft Word View/Open
mikuličková_2010_op.doc 50Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account