Databázový systém pro objednávky přijaté v prostředí Caché

DSpace Repository

Language: English čeština 

Databázový systém pro objednávky přijaté v prostředí Caché

Show simple item record

dc.contributor.advisor Červenka, Miroslav
dc.contributor.author Huspenina, Zdeněk
dc.date.accessioned 2010-07-13T16:28:42Z
dc.date.available 2010-07-13T16:28:42Z
dc.date.issued 2006-06-16
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1162
dc.description.abstract V dnešním světě se stává velmi důležitým faktorem rozvoj trhu a získání dominant-ního postavení v oblasti prodeje. Řešený problém by měl napomoci každé firmě získat ab-solutní přehled o všech přijatých objednávkách. Cílem této práce je vytvořit databázový systém pro práci s objednávkami přijatými. Mezi některé základní možnosti systému patří pořizování, vystavení, editování, dále pak vyhledávání a tisk objednávek Využití mo-derních technologií, jako je například kombinace "silné" databáze, osobního počítače a intranetu, se stává vhodným prostředkem k naplnění daných cílů. cs
dc.format 42 s.,4 s. příloh cs
dc.format.extent 1722862 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject orders en
dc.subject software en
dc.subject database en
dc.subject object-oriented programming en
dc.subject Intranet en
dc.subject Caché en
dc.subject objednávky cs
dc.subject software cs
dc.subject databáze cs
dc.subject objektově orientované programování cs
dc.subject Intranet cs
dc.subject Caché cs
dc.title Databázový systém pro objednávky přijaté v prostředí Caché cs
dc.title.alternative Database System for Orders Accepted through the Caché System en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Družbík, Tomáš
dc.date.accepted 2006-06-26
dc.description.abstract-translated Today, it is very important to develop the market share and acquire the dominant position in the area of sales. The particular problem solved in this work could be aplied to almost any company to help it to capture the complete overview of all of its accepted or-ders. The purpose of this work was to create the database system to manage the accepted orders. Its basic features include gathering, shipping, editing, searching and printing of the orders. The utilisation of the modern technologies, for example the combination of the "strong" database, personal computer and Intranet, became the suitable instrument to achie-ve the given goals. en
dc.description.department Ústav automatizace a řídicí techniky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/90 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Automatické řízení a informatika cs
dc.thesis.degree-discipline Automatic Control and Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 3759
dc.date.assigned 2006-02-14
utb.result.grade A
local.subject databázové systémy cs
local.subject objednávky cs
local.subject database management systems en
local.subject orders en


Files in this item

Files Size Format View
huspenina_2006_bp.pdfBlocked 1.643Mb PDF View/Open
huspenina_2006_vp.doc 290.5Kb Microsoft Word View/Open
huspenina_2006_op.doc 293.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account