Multifunkční nábytek

DSpace Repository

Language: English čeština 

Multifunkční nábytek

Show simple item record

dc.contributor.advisor Škarka, Pavel
dc.contributor.author Krausová, Petra
dc.date.accessioned 2010-07-18T23:47:00Z
dc.date.available 2010-07-18T23:47:00Z
dc.date.issued 2010-05-06
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/11667
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá designem multifunkčního nábytku a je rozčleněna do tří částí. První část, teoretická, se zabývá historickým vývojem nábytku. Věnuje se především snahám o odlišný přístup k designu nábytku a prvním snahám o multifunkčnost a variabilitu. Druhá praktická část se zaměřuje na analýzu současného trhu s těmito typy nábytku a na jejich designové řešení. Třetí projektová část předkládá postup a vývoj konceptu s finálním designovým řešením. cs
dc.format 65 s. cs
dc.format.extent 3982357 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject multifunkčnost cs
dc.subject multifunkční nábytek cs
dc.subject výrobky cs
dc.subject vývoj cs
dc.subject multifunction en
dc.subject multifunctional furniture en
dc.subject products en
dc.subject development en
dc.title Multifunkční nábytek cs
dc.title.alternative Multifunctional furniture en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Navara, Milan
dc.date.accepted 2010-06-08
dc.description.abstract-translated This bachelor work concentrate on design of multifunctional furniture, which is divided into three parts. First theoretical part deal with historical development of furniture. It focus mainly on dif-ferent attitude to how to design a furniture. And also try to catch the first efforts to develop furniture with multifunction and variability. The second part is focused on the analysis of the current market for these types of furniture and design solutions. The third project part presenting progress and development of concept and final solution. en
dc.description.department Ústav prostorového a produktového designu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/128 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia a design - Průmyslový design cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia and Design - Industrial Design en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name BcA. cs
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cs
dc.thesis.degree-program Fine Arts en
dc.identifier.stag 14633
dc.date.assigned 2010-01-11
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
krausová_2010_bp.pdf 3.797Mb PDF View/Open
krausová_2010_vp.doc 63Kb Microsoft Word View/Open
krausová_2010_op.doc 64Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account