Vypracování terminologického slovníčku pro výuku odborných předmětů v oblasti polymerních materiálů a technologií v angličtině

DSpace Repository

Language: English čeština 

Vypracování terminologického slovníčku pro výuku odborných předmětů v oblasti polymerních materiálů a technologií v angličtině

Show simple item record

dc.contributor.advisor Lengálová, Anežka
dc.contributor.author Vlček, Ondřej
dc.date.accessioned 2010-07-19T00:10:12Z
dc.date.available 2010-07-19T00:10:12Z
dc.date.issued 2010-05-07
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/11701
dc.description.abstract Tato bakalářská práce je zaměřena na vytvoření dvojjazyčného odborného slovníku pro výuku odborných předmětů zabývajícími se polymerními materiáli a technologiemi v angličtině. K tomuto tématu přistupuje s postupným podáváním informací v teoretické části týkajících se lexikologie, kde se zabývá slovem a jeho významem. Dále se zaměřuje na principy překladatelství a problémi s tím spojenými. Na závěr je uvedena problematika slovníků, jejich tvorba a některé druhy. Praktická část analyzuje samotnou tvorbu slovníku. Za praktickou částí je přiložen anglicko-česká a česko-anglický slovník, který je uveden v samostatné vyjimatelné vazbě. cs
dc.format 30 s., 38 s. příloh cs
dc.format.extent 1086350 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject dvojjazyčný slovník cs
dc.subject slovo cs
dc.subject překlad cs
dc.subject lexikologie cs
dc.subject polymery cs
dc.subject bilingual dictionary en
dc.subject word en
dc.subject translation en
dc.subject lexicology en
dc.subject polymer en
dc.title Vypracování terminologického slovníčku pro výuku odborných předmětů v oblasti polymerních materiálů a technologií v angličtině cs
dc.title.alternative Building a dictionary for teaching polymer engineering in English en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Machová, Dagmar
dc.date.accepted 2010-06-17
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis is focused on creation of bilingual dictionary for teaching polymer engineering in English. The theoretical part covers this topic by progressive purvey of information about lexicology, word and its meaning. It further deals with principles of translation and issues connected with it. Theoretical part is concluded by information about dictionary making and types of dictionaries. The analytical part provides analysis of making of the dictionary. English-Czech and Czech-English dictionary is independently enclosed behind the analytical part. en
dc.description.department Ústav anglistiky a amerikanistiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/13 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro manažerskou praxi cs
dc.thesis.degree-discipline English for Business Administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Filologie cs
dc.thesis.degree-program Philology en
dc.identifier.stag 13932
dc.date.assigned 2010-01-07
utb.result.grade E
local.subject Anglicko-české slovníky cs
local.subject odborný jazyk cs
local.subject plastikářský průmysl cs
local.subject angličtina cs
local.subject odborné překlady cs
local.subject English-Czech dictionaries en
local.subject professional language en
local.subject plastics industry en
local.subject English language en
local.subject professional translations en


Files in this item

Files Size Format View
vlček_2010_bp.pdf 1.036Mb PDF View/Open
vlček_2010_vp.doc 62.5Kb Microsoft Word View/Open
vlček_2010_op.doc 49.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account