Účetní výkazy a jejich vypovídací schopnost pro řízení podniku

DSpace Repository

Language: English čeština 

Účetní výkazy a jejich vypovídací schopnost pro řízení podniku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Paseková, Marie
dc.contributor.author Munkhbaatar, Temuulen
dc.date.accessioned 2010-07-19T00:18:54Z
dc.date.available 2010-07-19T00:18:54Z
dc.date.issued 2010-05-06
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/11717
dc.description.abstract Účetní závěrka hraje významnou roli v rozhodovacím procesu každého podnikatelského subjektu. Z výsledků finanční analýzy management získává informace , které jsou důležité pro budoucí rozhodování. Práce se zabývá finanční analýzou účetních výkazů společnosti Gobi Corporation v Mongolsku s cílem zjištění vypovídací schopnosti jednotlivých finančních ukazatelů. Práce se skládá z teoretické a analytické části. Teoretická část popisuje základní pojmy z účetní závěrky a metody finanční analýzy. Analytická část se zabývá finanční analýzou účetních výkazů společnosti Gobi Corporation v období 2005 - 2008 a v závěru práce jsou uvedena doporučení, která vedou ke zlepšení finanční situace podniku. cs
dc.format 45 s., 5 s. obr. přiloh cs
dc.format.extent 1116672 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject účetní závěrky cs
dc.subject účetní metody cs
dc.subject poměr analýza cs
dc.subject absolutní ukazatele cs
dc.subject vypovídací schopnost cs
dc.subject rozhodnutí managementu cs
dc.subject financial statements en
dc.subject financial methods en
dc.subject ratio analysis en
dc.subject absolute indicators en
dc.subject reporting ability en
dc.subject management decision en
dc.title Účetní výkazy a jejich vypovídací schopnost pro řízení podniku cs
dc.title.alternative Financial Statements and their Reporting Ability for Management en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Pálka, Přemysl
dc.date.accepted 2010-06-16
dc.description.abstract-translated Financial statements play an important role in the decision making process of each enterprise. The results of financial analysis, management obtains the information that is important for future decisions. This work deals with the financial analysis of financial statements of the Gobi Corporation in Mongolia to identify explanatory power of financial ratios. The thesis consists of theory and analysis parts. Theoretical part outlines the underlying concepts of financial statements and the methods. The analytical part deals with the financial analysis of financial statements of the Gobi Corporation during the period 2005 - 2008 and the conclusion of the thesis presents recommendations that will lead to improved financial situation en
dc.description.department Ústav anglistiky a amerikanistiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/13 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro manažerskou praxi cs
dc.thesis.degree-discipline English for Business Administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Filologie cs
dc.thesis.degree-program Philology en
dc.identifier.stag 13967
dc.date.assigned 2010-01-14
utb.result.grade B
local.subject účetní výkazy cs
local.subject manažerské účetnictví cs
local.subject financial statements en
local.subject managerial accounting en


Files in this item

Files Size Format View
munkhbaatar_2010_bp.pdf 1.064Mb PDF View/Open
munkhbaatar_2010_vp.doc 51.5Kb Microsoft Word View/Open
munkhbaatar_2010_op.doc 46Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account