Sexuality in the Fiction of Ina McEwan

DSpace Repository

Language: English čeština 

Sexuality in the Fiction of Ina McEwan

Show simple item record

dc.contributor.advisor Trušník, Roman
dc.contributor.author Válek, Martin
dc.date.accessioned 2010-07-19T00:29:54Z
dc.date.available 2010-07-19T00:29:54Z
dc.date.issued 2010-05-07
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/11730
dc.description.abstract Tato práce se zabývá různými formami sexuality v prózách Iana McEwana. Práce definuje Iana McEwana v kontextu britské literatury a zaměřuje se na ranou tvorbu tohoto autora. Hlavní část práce popisuje jednotlivé aspekty sexuality ve vybraných povídkách a románech, zkoumá jejich funkci v daných dílech a srovnává vybraná díla v rovině tematické a kompoziční. Práce dochází k závěru, že přestože je Ian McEwan často považován za obscénního autora, zobrazení sexuality v jeho prózách má své opodstatnění v oblasti psychologie. cs
dc.format 42 s. cs
dc.format.extent 1546435 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject sexualita cs
dc.subject Ian McEwan cs
dc.subject psychologie cs
dc.subject emoční vývoj cs
dc.subject incest cs
dc.subject sadismus cs
dc.subject masochismus cs
dc.subject transvestismus cs
dc.subject sexuality en
dc.subject Ian McEwan en
dc.subject psychology en
dc.subject emotional development en
dc.subject incest en
dc.subject sadism en
dc.subject masochism en
dc.subject transvestism en
dc.title Sexuality in the Fiction of Ina McEwan cs
dc.title.alternative Sexuality in the Fiction of Ian McEwan en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Jelínková, Ema
dc.date.accepted 2010-06-16
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with various forms of sexuality in the fiction of Ian McEwan. It defines Ian McEwan in the context of British literature and focuses on his early works. The main part of the thesis describes particular aspects of sexuality in selected short stories and novels, explores their role in the works and compares the selected works on a thematic and compositional level. The thesis concludes that although Ian McEwan is often considered to be an obscene author, depiction of sexuality in his works has its foundation in the field of psychology. en
dc.description.department Ústav anglistiky a amerikanistiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/13 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro manažerskou praxi cs
dc.thesis.degree-discipline English for Business Administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Filologie cs
dc.thesis.degree-program Philology en
dc.identifier.stag 13962
dc.date.assigned 2010-01-08
utb.result.grade C
local.subject britská literatura cs
local.subject McEwan, Ian, 1948- cs
local.subject British literature en
local.subject McEwan, Ian, 1948- en


Files in this item

Files Size Format View
válek_2010_bp.pdf 1.474Mb PDF View/Open
válek_2010_vp.doc 52.5Kb Microsoft Word View/Open
válek_2010_op.doc 51Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account