Kriminalistické pojetí zkoumání drog

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Kriminalistické pojetí zkoumání drog

Show simple item record

dc.contributor.advisor Štefka, Vladislav cs
dc.contributor.author Slížová, Vendula cs
dc.date.accessioned 2010-07-19T04:31:08Z
dc.date.available 2010-07-19T04:31:08Z
dc.date.issued 2010-05-14 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/11862
dc.description.abstract Bakalářská práce popisuje současnou problematiku drog v České republice z pohledu kriminalistiky. V práci je přehledně shrnuto jednotlivé dělení drog a následně popsána jejich identifikace, přičemž hlavní důraz je kladen na zjišťování přítomnosti omamných a psychotropních látek pomocí služebních psů. Nedílnou součást bakalářské práce tvoří přehled nejčastěji používaných drog v České republice. Závěrem jsou uvedeny některé základy prevenční činnosti, která vzhledem ke stoupajícímu množství mladistvých s drogovou zkušeností patří mezi základní kriminalistické nástroje potlačování rozsáhlé trestné činnosti spojené s prodejem a konzumací drog. cs
dc.format 60 s. cs
dc.format.extent 1866612 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Drugs en
dc.subject dog training en
dc.subject prevention en
dc.subject Drogy cs
dc.subject kynologie cs
dc.subject prevence cs
dc.title Kriminalistické pojetí zkoumání drog cs
dc.title.alternative Investigation of drugs to criminalistic point of view en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Gregušová, Jaroslava cs
dc.date.accepted 2010-06-03 cs
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis describe the current issue of drugs in the Czech Republic from criminalistic point of view. Drugs grouping to several classes and their subsequent identification are illustratively summarized; the emphasis is given to the detection of narcotic and psychotropic substances utilizing police dogs. Integrated part of the bachelor thesis is a survey of the most frequently abused drugs in the Czech Republic. Eventually, basics of prevention are presented since the prevention epitomizes the fundamental criminalistic tool in suppression of the vast criminal activity connected with drugs trade and abuse, especially when the number of youngsters with drugs experience is on the rise. en
dc.description.department Ústav elektrotechniky a měření cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/93 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Bezpečnostní technologie, systémy a management cs
dc.thesis.degree-discipline Security Technologies, Systems and Management en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 16205
dc.date.assigned 2010-02-19 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
slížová_2010_bp.pdf 1.780Mb PDF View/Open
slížová_2010_vp.doc 290.5Kb Microsoft Word View/Open
slížová_2010_op.doc 290Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account