Harmonizace manželství a kariéry

DSpace Repository

Language: English čeština 

Harmonizace manželství a kariéry

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hozová, Leona
dc.contributor.author Berková, Kristýna
dc.date.accessioned 2010-07-19T05:05:51Z
dc.date.available 2010-07-19T05:05:51Z
dc.date.issued 2010-05-07
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/11936
dc.description.abstract Předmětem bakalářské práce "Harmonizace manželství a kariéry" je problematika sladění pracovního a rodinného života. Jsou zde vysvětleny základní pojmy manželství, rodiny, rodičovství, kariéry, genderu a genderových stereotypů. Dále se zabývá koordinací pracovního a soukromého života. Práce dále zahrnuje podkapitoly pracující ženy, od historie po současnost, dělbu práce v domácnosti, taktiky vyhýbání se domácím pracím a jak zhodnocují dělbu domácích prací čeští muži a ženy. Pod kapitolou rodina je zmíněn vztah zaměstnání a rodiny a rodina v individualizované společnosti. Rovněž je zde shrnut význam otce jeho role a otcovství v historii po současnost. Dále mapuje family - friendly opatření a genderové stereotypy na pracovišti. Součástí bakalářské práce je i praktická část, kde je pomocí rozhovorů zjišťováno rodinné zázemí respondentů, jejich zaměstnání a kariéra a organizace domácích prací. cs
dc.format 60 s. cs
dc.format.extent 2317131 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Klíčová slova: kariéra cs
dc.subject manželství cs
dc.subject rodina cs
dc.subject rodičovství cs
dc.subject gender cs
dc.subject genderové stereotypy cs
dc.subject Keywords: career en
dc.subject marriage en
dc.subject family en
dc.subject parenthood en
dc.subject gender en
dc.subject gender stereotypes en
dc.title Harmonizace manželství a kariéry cs
dc.title.alternative Harmonization of marriage and career en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kašpárková, Svatava
dc.date.accepted 2010-06-15
dc.description.abstract-translated The subject of the thesis "The harmonization of marriage and career," the problems of reconciling work and family life. There are explained basic concepts of marriage, family, parenthood, career, gender and gender stereotypes. It also deals with the coordination of work and private life. Work also includes the sub working women, from past to present, the division of housework, avoidance tactics housework and how to harness the division of housework Czech men and women. Under Chapter is mentioned family relationship and family work and family in the individualized society. There is also summarized the importance of the role of fathers and fatherhood in the history of the present. It also maps the family - friendly measures and gender stereotypes in the workplace. Part of this work is the practical part, where it is examined through interviews of family background of respondents, their jobs and careers and the organization of domestic work. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 14186
dc.date.assigned 2010-01-18
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
berková_2010_bp.pdf 2.209Mb PDF View/Open
berková_2010_vp.doc 50.5Kb Microsoft Word View/Open
berková_2010_op.doc 52.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account