Gamblerství - hráčská závislost

DSpace Repository

Language: English čeština 

Gamblerství - hráčská závislost

Show simple item record

dc.contributor.advisor Palovčíková, Geraldina
dc.contributor.author Petrák, Milan
dc.date.accessioned 2010-07-19T05:46:16Z
dc.date.available 2010-07-19T05:46:16Z
dc.date.issued 2010-04-27
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/12010
dc.description.abstract Závěrečná bakalářská práce se zabývá patologickým hráčstvím jako sociálně ? patologickým jevem, který přináší do společnosti celou řadu problémů, které se dotýkají celé společnosti, ale hlavně patologického hráče samotného, jeho rodiny, kamarádů, přátel a spolupracovníků. V bakalářské práci nejdříve popisuji vztah sociální pedagogiky patologického hráčství, vysvětluji problém hráčství a vývoj závislosti na hazardních hrách. Dále popisuji problémy spojené s patologickým hraním a nakonec jsem provedl šetření v jedné z mnoha heren. cs
dc.format 54 s. cs
dc.format.extent 541655 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Gambling cs
dc.subject sociální pedagogika cs
dc.subject prevence cs
dc.subject patologické hráčství cs
dc.subject závislost cs
dc.subject rizikové povolání cs
dc.subject léčebné postupy cs
dc.subject zákon cs
dc.subject společenská nebezpečnost cs
dc.subject Gambling en
dc.subject social pedagogy en
dc.subject prevention en
dc.subject pathological gambling en
dc.subject dependence en
dc.subject risk occupations en
dc.subject procedures en
dc.subject law en
dc.subject social dangerousness en
dc.title Gamblerství - hráčská závislost cs
dc.title.alternative Gambling - passion for gaming en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Spurný, Joža
dc.date.accepted 2010-06-15
dc.description.abstract-translated Final thesis deals with pathological gambling as socio-pathology, which brings the company's wide range of problems, that affect society as a whole, but mainly pathological player itself, his family, friends, colleagues and friends. The work first describes the relation of social pedagogy pathological gambling, explain problem gambling and the development of gambling. I describe the problems associated with pathological playing and I finally made an investigation into one of the many casinos. en
dc.description.department Katedra psychologie cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 17336
dc.date.assigned 2009-04-30
utb.result.grade D
utb.result.grade D


Files in this item

Files Size Format View
petrák_2010_bp.pdf 528.9Kb PDF View/Open
petrák_2010_vp.doc 30.5Kb Microsoft Word View/Open
petrák_2010_op.doc 29.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account