Zámek Kačina - návrh řešení Víceúčelového sálu včetně Zámeckého divadla

DSpace Repository

Language: English čeština 

Zámek Kačina - návrh řešení Víceúčelového sálu včetně Zámeckého divadla

Show simple item record

dc.contributor.advisor Lapka, Karel
dc.contributor.author Ditrychová, Barbora
dc.date.accessioned 2010-07-19T06:06:48Z
dc.date.available 2010-07-19T06:06:48Z
dc.date.issued 2010-05-17
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/12053
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá problematikou rekonstrukce Zámeckého divadla a Nedokončené zámecké kaple na Kačině. V teoretické části se zabývá stručně významem rodu Chotků a navazuje na historické odkazy dobové architektury. V této části práce nalezneme popis současného stavu zámku Kačina a jeho nynější využití. Závěr teoretické části tvoří rešerše dané problematiky v podobě ideových úvah a analýzy lokality zámku Kačina. Praktická část obsahuje koncepty návrhových řešení Víceúčelového sálu a Zámeckého divadla, návrhy řešení exteriéru. Projektová část se zaobírá konstrukčním a materiálovým řešením. Na ni navazuje shrnutí diplomové práce v závěrové části. cs
dc.format 101 s. cs
dc.format.extent 6599668 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject Kačina cs
dc.subject prostor cs
dc.subject Víceúčelový sál cs
dc.subject Zámecké divadlo cs
dc.subject konstrukce cs
dc.subject materiál cs
dc.subject symbol cs
dc.subject funkce cs
dc.subject multifunkční cs
dc.subject cs
dc.subject Castle Kačina en
dc.subject Space en
dc.subject Multi-purpose hall en
dc.subject Castle Theater en
dc.subject Konstruction en
dc.subject material en
dc.subject symbol en
dc.subject function en
dc.subject multifunkcion en
dc.title Zámek Kačina - návrh řešení Víceúčelového sálu včetně Zámeckého divadla cs
dc.title.alternative Castle Kačina - design solutions including multi-purpose hall of the Castle Theater en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Míček, Pavel
dc.date.accepted 2010-06-18
dc.description.abstract-translated The Dissertation employs a dilemma of the reconstuction The Castle Theatre and The Unfinished Castles Chapel in Kačina. In The Theoretical Part deals briefly Choteks importance of the family and builds on the historic links of period architecture. In this part we find a description of the status quo Kačina Castle and its current use. Conclusion The theoretical part is the research problem in the form of philosophical reflection and analysis site Kačina Castle. Conclusion The theoretical part is the research problem in the form of philosophical reflection and analysis site Kačina Castle. The Practical Part includes the concepts of design solutions and multi-purpose hall of Castle Theatre, exterior designs solutions. The Project Part deals with design construction and material solutions. On its follow-up summary of the thesis in the clasps. en
dc.description.department Ústav prostorového a produktového designu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/187 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia a design - Prostorová tvorba cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia and Design - 3D Design en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name MgA. cs
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cs
dc.thesis.degree-program Fine Arts en
dc.identifier.stag 15241
dc.date.assigned 2010-01-11
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
ditrychová_2010_dp.pdfBlocked 6.293Mb PDF View/Open
ditrychová_2010_vp.doc 63Kb Microsoft Word View/Open
ditrychová_2010_op.doc 59.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account